" /> 80-kilos slätrocka från land | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

3 år sedan Sverige Hans Hällman
Gareth pustar ut efter en timslång fajt med en skotsk slätrocka. Foto: lleyn Peninsula Shore Guiding
80-kilos slätrocka från land

Slätrockor finns knappt kvar i våra vatten med i norra Skottland kan man fånga dem från land. Nyligen togs en väldig fisk på runt 80 kilo från de hala klipporna.

Gareth Davis är en hängiven kustfiskare som har fångat manga stora fiskar genom åren. Men ingen kan mäta sig med den mäktiga slätrocka som högg utanför Skottlands nordvästra kust för en dryg vecka sedan. Gareth hade bilat upp till den karga kusten och mottogs av guider från Anglesey and lleyn Peninsula Shore Guiding.
Första passet riktades mot slätrocka och en stor och makrillförsedd cirkelkrok kastades ut från de dramatiskt stupande klipporna. Maxdjupet låg på 150 meter och tacklet avslutades med ett 340 grams sänke.
Efter bara 20 minuter uppvaktades makrillen av något stort nere i djupet.

”Jag gjorde allt jag kunde för att få upp den från botten…”

–  Fisken stack iväg med betet och efter en stund spände jag upp linan och gjorde ett kraftigt mothugg. Fisken fastnade och en helt galen kamp tog vid. Jag gjorde allt jag kunde för att få upp den från botten men det var verkligen inte lätt. Så fort jag lyckats få in några meter så stack fisken i väg på nytt. Men så småningom märkte jag att fisken blev trött och till slut kom den sakta upp mot ytan, berättar Gareth för Fiskejournalen.

Slätrockor återutsätts naturligtvis och nu gällde det att snabbt hitta en bra plats att kroka av fisken och om möjligt mäta den.

”när jag släppte taget om stjärten så gav den sig snabbt ner mot djupet igen”

– Vi lyckades hitta en grund avsats under vattnet där kroken kunde lossas. Det var en härlig känsla att få hålla den innan den återfick friheten. Vi lyfte förstås aldrig upp den helt ur vattnet och när jag släppte taget om stjärten så gav den sig snabbt ner mot djupet igen, berättar han.

Slätrockor vägs inte utan vikten uppskattas utifrån längden. Tabellen gav att Gareths fisk borde ha vägt 80 kilo, vilket är en sensationellt stor fisk även för de erfarna guiderna på lleyn Peninsula Shore Guiding.

Gareth njuter fortfarande av sin fångst och är lång ifrån avklarad med kustfisket i norra Skottland.
– Där finns så många spännande arter så jag planerar en ny resa inom kort, hälsar han.

[allergallery id=”54175″]

Hans Hällman

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jon Sköld, ordförande i Svenska Karpklubben, tar kamp för karpfisket. Foto: Privat
Karpklubben ryter till mot förbud: ”Beklämmande"

Förslaget om att förbjuda etableringar av nya karpvatten väcker vrede hos många metare. Svenska Karpklubben tar strid för sportfisket efter arten, och kallar förslaget från Havs- och Vattenmyndigheten för beklämmande.

Fiskejournalen skrev tidigare i veckan om att Sportfiskarna underkänner delar i remissen kring invasiva arter från Havs- och Vattenmyndigheten, åtminstone när det gäller förslaget om att förbjuda etableringar av nya karpvatten.

Även Svenska Karpklubben stämmer in i den klagosången.
– Jag fick denna remiss vid årsskiftet och det var beklämmande att se att den tendens som pågått en tid tillbaka vad gäller synen på karp fortsatt har ett fäste inom somliga myndigheter, säger klubbens ordförande Jon Sköld till Fiskejournalen.

Han anser att man applicerar extremtillstånd från helt andra delar av världen, och att man med dessa målar upp en riskbild i Sverige, men som utifrån praktiska resultat av karpodling och utplantering i flera hundra år i Sverige inte har någon relevans eller grundlag.
– Det är tråkigt att något som gång på gång visat sig fungera så bra i Sverige, vad gäller att skapa nya möjligheter till ett spännande sportfiske efter karp och en givande sysselsättning för ung som gammal istället skall utpekas som ett problem. Speciellt när inga praktiska exempel tyder på detta, säger Jon Sköld.

Hur upplever du att branschen reagerade på förslaget?
– Eftersom karpfisket fortsatt inte är alls lika utbrett i Sverige i jämförelse med exempelvis predatorfisket, som kan bedrivas i vilken sjö som helst, är det såklart begränsat med hur stor branschen egentligen är. Men antalet utövare och intresserade är ju på uppgång och ser man i Europa är det här fisket enormt. Självklart har detta förslag mottagits med frustration och uppgivenhet, bland utövare och intresserade, speciellt eftersom det inte finns något relevant grundlag som bekräftar den riskbild som målas upp, så skall inte förfarandet gå till på myndighetsnivå.

Vilka argument har du själv mot förslaget?
– Jag skulle säga karpens oförmåga att etablera sig här, att dagens föreskrifter fungerat bra, samt att skydda möjligheterna till utveckling och tillgängliggöra sportfisket för folk.
– Karpen har odlats och planterats ut i de flesta vattensystem söder om Dalälven sedan 1500-talet, kanske tidigare. Under 1900-talet bedrevs odlingsanstalter exempelvis i regi av Södra Sveriges Fiskeriförening, med syfte att etablera naturliga reproducerande bestånd av karp, för att ge uttag till husbehov. Men de praktiska försöken gav inte resultat och arten har än i dag ej klarat att etablera sig naturligt i vatten med övrig konkurrens och normal fauna.

Enligt Jon är karpen i princip utkonkurrerad av samtliga övriga arter som leker tidigare på året i Sverige och i kombination med lång vinter blir det ingen okontrollerad reproduktion.
– Detta är kanske det bästa kvittot som borde ha använts som grundlag, istället för extrema exempel utan relevans för svenska förutsättningar. Nuvarande föreskrifter innebär en individuell prövning och så bör det förbli, de praktiska erfarenheterna tyder på att det fungerar bra med utsättning av karp i svenska vatten, således bör det fortsatt vara möjligt med nyetablering under kontrollerade former.

Tillgängligt för unga
Svenska Karpklubben menar att sportfisket efter karp, likt övriga Europa, är en tillgång för människor. Att det är en meningsfull sysselsättning där man lär sig massor om naturen och om miljön vid sjöarna man besöker.
– Karpfisket kan vara en social form för friluftsliv där man kan umgås utomhus i väntan på napp, en perfekt upplevelse att introducera barn och ungdomar till och något som kan bidra positivt till folkhälsan. Detta bekräftas av exempelvis jordbruksverket som lyfter sportfisket som en av de främsta fritidsintressena bland folk i Sverige. Det måste man slå vakt om och då måste det fortsatt vara möjligt att skapa nya sportfiskevatten närmre folk där de bor. Ungdomar utan körkort och bil har ju ej möjlighet att resa långt för att besöka de förhållandevis få vatten som är, därför behövs det fler, slår Jon Sköld fast.

Du kanske även gillar detta