Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Abstinens

Om knappt tre veckor är det premiär för ett av våra verkliga folkfisken. Från Kullen till Svinesund är det åter tillåtet att fiska havsöring.
Efter en ovanligt bister vinter är längtan till en aprildag i öringviken svår. Många har börjat nedräkningen med rerdskapsfix och flugbindning. Vid dagens promenad längs några av kustens finaste öringplatser kunde vi konstatera att isen hålller på att ge sig av och ejdrarna sjöng in våren. Snart står vi åter där med spänd förväntan. Och alting börjar om.
Anders Nicander

Knappt tre veckor och en hel del is kvar. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta