Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Akut hotad julmat

Ålen är klassad som akut utrotningshotad både här hemma och internationellt. Ändå serveras den fortfarande på många julbord.
– Har vi ingen ål kommer inga gäster, säger en skånsk krögare när TV frågar varför han fortfarande serverar en utrotningshotad art. Vid WWF:s rundringning berättar ungefär femton procent av krögarna att de fortfarande serverar ål.
Ål på julbordet är tradition och kulturhistoria enligt vissa. Att ålen sedan riskerar att vara helt utrotad inom något tiotal år vill man inte tänka på. Våra traditioner är viktigare än saker som ekologisk mångfald och ett hav i balans. Eller hur?
Ni som följer vår nyhetsrapportering vet att vi just nu uppmanar våra läsare att svara på den remiss om minskat ålfiske som Fiskeriverket sänt ut. HÄR kan du läsa mer om ålen och svara på Fiskeriverkets remiss.
Anders Nicander

Rökt ål är ett måste på julbordet, anser många krögare och även deras gäster.


Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta