Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Akut nätad bleka

Just nu håller vraken på Västkusten mängder med fisk. Liten fisk som borde få en chans att växa till sig och inte hamna i fiskbilen eller på restaurangen.
Från eget vrakfiske i helgen kan jag rapportera att det är gott om fisk på flera vrak. Främst bleka på under kilot som i havsfiskesammanhang är lite som en dagisavdelning och inte bestånd av vuxen fisk. Eftersom det var helg slapp vi kryssa mellan garnflaggor, men de som varit ute i veckan kunde berätta att det blivit mycket åkande för att hitta vrak där inte garnen satte stopp för fisket.
Ännu värre blir det när vi lägger till det faktum att de flesta fiskar som fastnar i näten är akut utrotningshotade. Blekan har numera den statusen.

En självklar och akut åtgärd vore att freda alla vrak innanför trålgränsen för fiske med allt annat än krok och burar. Om Fiskeriverket vill ta en aktiv roll som förvaltare av våra fiskbestånd gör man det omgående. I morgon är det för sent.
Anders Nicander

Blekan är numera klassad som akut hotad och bör naturligtvis skyddas från nätfiske. (Foto: Anders Nicander)

Blekan är numera klassad som akut hotad och bör naturligtvis skyddas från nätfiske. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta