Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Alkotest på sjön

Det blir skärpta regler för sjöfylleri från den 1 juni 2010. Den nya gränsen är 0,2 promille alkohol i blodet och polis och kustbevakning kommer hädanefter att utföra alkotest på båtförare.
De båtar som är mer än tio meter eller som framförs i minst 15 knop omfattas av de nya reglerna. Även de som vistas ombord och har viktiga uppgifter för att båten ska kunna framföras säkert omfattas av de nya reglerna. Gränsen för grovt sjöfylleri sätts till 1,0 promille. I praktiken innebär det att vi får samma regler till sjöss som i trafiken på land. Polisen och Kustbevakningen kommer att kunna genomför kontroller av den typ vi har på land.
Sjöfylla har varit ett stort problem under senare år och flera allvarliga olyckor har inträffat där båtförarna varit fulla. Vid sportfiske på havet är alkohol något otänkbart.
Anders Nicander

Spritflaskor bör inte förekomma ombord – möjligen med undantag för sådana här, mycket speciella, fendrar. (Foto: Svenne Andersson)

Spritflaskor bör inte förekomma ombord – möjligen med undantag för sådana här, mycket speciella, fendrar. (Foto: Svenne Andersson)

Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta