[/caption] " /> Alla Sveriges fiskar samlade i Nationalnyckeln | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Alla Sveriges fiskar samlade i Nationalnyckeln

Att strunta i bevarandet av biologisk mångfald och ekosystem är som att vara utan hemförsäkring. Svenska artprojektets uppdrag är att kartlägga och beskriva den svenska biologiska mångfalden.

Nu kommer en efterlängtad, modern bestämningsbok som inkluderar vanliga arter som gädda och abborre men även mindre kända arter som birkelånga och vrakfisk.
I går publicerades Nationalnyckelns andra volym om fiskar. Denna gång presenteras abborre, torsk och resten av de arter som i folkmun kallas benfiskar. Boken omfattar 216 arter strålfeniga fiskar (Actinopterygii) som finns i svenska vatten, varav flera bara har påträffats tillfälligt.
I boken beskrivs fiskarnas släktskap, levnadssätt och byggnad (morfologi) på ett populärvetenskapligt sätt. Varje art presenteras utförligt i text och med detaljerade bilder. Illustrationerna används också i bestämningsnycklar och i de populära samlingsplanscherna.
För ett år sedan publicerades en volym som inkluderade bland annat hajar och rockor och som även innehöll en introduktion till hela stammen ryggsträngsdjur (Chordata).
Skrivet av specialister

Huvudförfattare är Sven O. Kullander, verksam vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm. Bo Delling, också verksam vid riksmuseet, har varit handledare åt illustratörerna, tagit fram underlag till utbredningskartor samt lämnat väsentliga textbidrag. Illustrationerna är framställda av Linda Nyman och Karl Jilg.
Fiskarna är en stor resurs för människan och utgör ett tydligt exempel på att vi är beroende av att naturens ekosystemtjänster fungerar. Att strunta i bevarandet av biologisk mångfald och ekosystem är som att vara utan hemförsäkring. Svenska artprojektets uppdrag är att kartlägga och beskriva den svenska biologiska mångfalden. Många nya arter har hittats och beskrivits under projektets gång, men långt ifrån alla arter är upptäckta.
Bokfakta
Titel
: Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar Chordata: Actinopterygii
Text: Sven O. Kullander, Bo Delling
Bild: Linda Nyman, Karl Jilg    Fackredaktör: Tomas Carlberg och Ragnar Hall
Antal sidor: 520
ISBN: 978-91-88506-80-1
Utgivning: 24 september 2012
Antal arter: Samtliga 216 svenska arter.

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Försvarsmakten meddelar att de kommer att öka sin närvaro i skärgården.
Här ska sportfiskare se upp för militären!

Det är många som ska samsas om utrymmet i skärgården. Försvarsmakten meddelar nu att de kommer att öka sin närvaro i både Stockholms skärgård och områden utanför Göteborg, där det finns anledning för sportfiskare att hålla sig undan.

Enligt försvarmakten är orsaken till deras ökade närvaro att nya värnpliktiga behöver utbildas samt det ”försämrade” världsläget. Enligt försvarsmakten kan det faktiskt få motsatt effekt bland allmänheten att de ökar sin närvaro, alltså att ännu fler båtar åker ut.
– Det finns en okunskap och fritidsbåtar kommer för nära för att ta selfies, säger Rebecca Landberg, kapten i marinen, till SVT.

Här är områdena som gäller:
* Stockholms södra skärgård, främst Hårsfjärden, Mysingen och nordvart mot Dalarö, Långbälingssund, Järnholmssund och Gåsstensfjärden.
Stockholms mellersta skärgård, norr och syd om Björkö Kroksö, området runt Korsö, Träsköfjärden och området runt Lådna Låren.
Stockholms norra skärgård, området runt Söderarm.
Gryts och Valdemarsviks skärgård.
Karlskronas yttre redd.
*Göteborgs skärgård, främst mellan Björkö och Tistlarna.

Du kanske även gillar detta