[/caption] " /> Aller Media AB har köpt Fiske för Alla och Allt om Flugfiske | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Aller köper fler fisketidningar

Aller Media AB har köpt Fiske för Alla och Allt om Flugfiske.

Aller Media äger Fiskejournalen – och har nu även köpt Fiske för Alla och Allt om Flugfiske av LRF Media. Förvärvet omfattar också samtlig redaktionell personal, som erbjuds följa med till Aller Media. Förutom de två fisketidningarna köper man tidningarna Drömhem & Trädgård, Trädgård & Blommor och Residence.
– Dessa välkända varumärken passar väl in i vår portfölj och kommer att stärka vår position inom några av våra huvudsegment. Vi når nya läsare samtidigt som vi stärker vårt totala erbjudande mot annonsmarknaden, säger Hans Althin, affärsutvecklingsdirektör på Aller Media.
– Vi är väldigt nöjda med affären. Aller Media är en trygg och långsiktig ägare för de här titlarna. Att vi släpper just de här fem är en del i vår långsiktiga strategiska affärsplan. Inom inredningssegmentet kommer vi att fokusera på Lantliv och Gods & Gårdar, säger Ruben Jacobsson, vd på LRF Media.

Förvärvet innebär att Aller Media blir betydligt större i flera viktiga segment. Inom inredning och trädgård fördubblas marknadsandelen och inom fiske nås en ny marknadsandel på 59%.
LRF Media har också för avsikt att lägga ut förlagets tre båttidningar till försäljning.
– De varumärken som vi har kvar efter de här affärerna kommer vi att fokusera mycket kraft på i den långsiktiga strategiska affärsplan vi kallar LRF Media 2017, säger Ruben Jacobsson.
Personalen vid de båda bolagen har informerats idag och den formella övergången beräknas ske 1 juni 2013. Totalt berörs 18 personer hos LRF Media.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
11 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta