Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Alsvamp hotar fiskevatten

Alsvampen, som nu dödar den ena alen efter den andra, hotar sydsvenska fiskevatten. När alarna dör försvinner skyddet för fiskar i åar och bäckar.
Det är en aggressiv variant av alsvamp, Phytophtora, som snabbt håller på att slå ut hela bestånd av alar. Alen är ett karaktärsträd, främst längs mindre vattenflöden, där den ger skydd åt småfisk och stabiliserar erosionsbenägna strandbrinkar. Om alarna försvinner kan det bli ”ren öken” vid många populära fiskevatten.
Enligt forskare vid Göteborgs universitet har sjukdomen troligen kommit in med importerade växter. Kontrollen är inte längre lika noggrann, eftersom EU prioriterar handel mellan länderna. När en inhemsk art av växtskadegörare blandar sig med en närbesläktad ny smitta utifrån kan helt nya skadegörare bildas – och det är svårt att förutse vilka arter de kommer att ge sig på.
Det är inte alla alar längs vattendragen som blir sjuka. Forskarna hoppas nu kunna komma underfund med vad det är som gör vissa träd resistenta och därmed kunna hitta ett botemedel mot sjukdomen.
Svenne Andersson

Lummiga Björkaån, med sitt unika bestånd av storöring, kantas nu av döda och döende alar. (Foto: Svenne Andersson)

Lummiga Björkaån, med sitt unika bestånd av storöring, kantas nu av döda och döende alar. (Foto: Svenne Andersson)

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta