[/caption] " /> Åltransport gick snett | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Åltransport gick snett

Ett ton ål blev mat i stället för fler ålar. (Foto: Rudolf Svendsen)

Varje vecka under sommar och höst transporteras ål från Vänern förbi kraftverken i Göta älv och släpps i söder om Lilla Edet. Nyligen dog ett okänt antal individer under en transport. De som ansvarar för transporten, Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund, menar att orsaken är syrebrist. Nu ska ålen ätas upp. Detta skriver Ttela.se.
När ett okänt antal ålar dog under en transport förbi kraftverken i Göta älv beslutades att ålen skulle gå till konsumtion. Detta efter att kommunens miljöavdelning inte godkänt att man dumpade ålen i vattnet – då man trodde att samtliga var döda.
Omständigheterna förbryllar inblandade myndigheter.
– Vi ser mycket allvarligt på det inträffade och har begärt en skriftlig redogörelse. Vi vill veta om alla ålarna var döda eller bara ett antal. Vi vill också att de som ansvarar för transporterna ska motivera varför de inte återutsatte ålen i Göta älv, säger Fredrik Nordwall på HaV till Ttela.se.

Det är i dag Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund som sköter transporten på uppdrag av Vattenfall och man medar att ålen dog av syrebrist. Något som de experter som Fiskejournalen pratat med är skeptiska till.
Ett ton ål har nu frusits ned och ska enligt Mats Ingemarsson från Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund konsumeras.
Läs mer här.
Missa inte tidigare notiser om ål.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta