Ålen är en av de fiskar som funnits längst på jorden. Nu måste vi agera för att den inte ska utrotas.
Foto: Anders Asp[/caption]Ålen minskar över alla kontinenter. Nu är det hög tid att alla berörda länder agerar över nationsgränserna. Då kan det finnas hopp om en återhämtning, menar forskarna. " /> Ålupprop från forskarhåll | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Mathias Arnham
Ålupprop från forskarhåll

Ålen är en av de fiskar som funnits längst på jorden. Nu måste vi agera för att den inte ska utrotas. Foto: Anders Asp


Ålen är en av de fiskar som funnits längst på jorden. Nu måste vi agera för att den inte ska utrotas.
Foto: Anders Asp

Ålen minskar över alla kontinenter. Nu är det hög tid att alla berörda länder agerar över nationsgränserna. Då kan det finnas hopp om en återhämtning, menar forskarna.
På alla kontinenter finns människor som fortfarande minns en tid då det fanns ål i nästan varje sjö, och det ordnades gillen då ålen gick till. Idag är fångsterna en bråkdel av vad de var tidigare, liksom mängden ålyngel som vandrar in mot kuster och upp i vattendrag. I Europa har yngelrekryteringen minskat med mer än 90 procent sedan 1980, i Japan är minskningen omkring 80 procent sedan 1970 och i delar av den amerikanska ålens utbredningsområde, har yngelinvandringen nästan upphört.

Dags att agera
Tidernas största ålsymposium ägde rum i Kanada förra året. Två svenska forskare, Willem Dekker och Håkan Wickström från Sveriges lantbruksuniversitet, deltog och skrev under den gemensamma deklaration som publicerades i tidskriften Fisheries. I deklarationen slår de 70 forskarna fast att det måste ske nationsövergripande åtgärder.

– Nu är det hög tid att de olika ålarterna får ett tillräckligt skydd i hela sina utbredningsområden. Inget land kan rädda dessa vandringsfiskar på egen hand, säger Willem Dekker.
Trots dystra siffror, ser dock forskarna att det går att vända utvecklingen, men bara om vi agerar.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta