Den 17-18 oktober hade Naturskyddsföreningen Väst möte för länsförbund och kretsar i västra Sverige. Vår ordförande Christer Borg föreläste om vattenkraft under mötet. " /> Älvräddarna föreläste hos Naturskydds-föreningen Väst | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Anders Holm
Bilden visar en lax som fastnat i rensgallret vid Olidans kraftstation. Foto: Älvräddarnas Samorganisation/Christer Borg.
Älvräddarna föreläste hos Naturskydds-föreningen Väst

Den 17-18 oktober hade Naturskyddsföreningen Väst möte för länsförbund och kretsar i västra Sverige. Vår ordförande Christer Borg föreläste om vattenkraft under mötet.

Christer Borg gjorde en introduktionsföreläsning om vattenkraften, både om de generella skadorna och de specifika problemen kring småskalig vattenkraft. En viktig del av föreläsningen handlade om Nationella Strategin som Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten gemensamt tog fram under 2014.
Strategin handlar om att prioritera rätt när vattendirektivet genomförs i Sverige, så att kraven på miljöåtgärder inte blir för stora på viktiga vattenkraftverk. Christer och Älvräddarna håller med om att det med dagens energisystem givetvis måste och kan göras mer i den småskaliga vattenkraften. Men att den storskaliga i Luleälven, Ångermanälven och t.ex. Ljusnan i princip ska lämnas helt utan åtgärder anser Älvräddarna är fel. Problemen som Christer ser med denna strategi är att ingen som helst hänsyn tas till regional och lokal utveckling i samband med t.ex. sportfisketurism och andra ekosystemtjänster från restaurerade älvar. Dessutom menar vi att det tekniska underlaget för att motivera att de stora älvarna lämnas därhän är minst sagt undermåligt.
Föreläsningen var uppskattad och många hade frågor efteråt. Under söndagen besöktes Olidans kraftstation, svenska staten första stora projekt i början av 1910-talet.

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta