Den 17-18 oktober hade Naturskyddsföreningen Väst möte för länsförbund och kretsar i västra Sverige. Vår ordförande Christer Borg föreläste om vattenkraft under mötet. " /> Älvräddarna föreläste hos Naturskydds-föreningen Väst | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

5 år sedan Sverige Anders Holm
Bilden visar en lax som fastnat i rensgallret vid Olidans kraftstation. Foto: Älvräddarnas Samorganisation/Christer Borg.
Älvräddarna föreläste hos Naturskydds-föreningen Väst

Den 17-18 oktober hade Naturskyddsföreningen Väst möte för länsförbund och kretsar i västra Sverige. Vår ordförande Christer Borg föreläste om vattenkraft under mötet.

Christer Borg gjorde en introduktionsföreläsning om vattenkraften, både om de generella skadorna och de specifika problemen kring småskalig vattenkraft. En viktig del av föreläsningen handlade om Nationella Strategin som Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten gemensamt tog fram under 2014.
Strategin handlar om att prioritera rätt när vattendirektivet genomförs i Sverige, så att kraven på miljöåtgärder inte blir för stora på viktiga vattenkraftverk. Christer och Älvräddarna håller med om att det med dagens energisystem givetvis måste och kan göras mer i den småskaliga vattenkraften. Men att den storskaliga i Luleälven, Ångermanälven och t.ex. Ljusnan i princip ska lämnas helt utan åtgärder anser Älvräddarna är fel. Problemen som Christer ser med denna strategi är att ingen som helst hänsyn tas till regional och lokal utveckling i samband med t.ex. sportfisketurism och andra ekosystemtjänster från restaurerade älvar. Dessutom menar vi att det tekniska underlaget för att motivera att de stora älvarna lämnas därhän är minst sagt undermåligt.
Föreläsningen var uppskattad och många hade frågor efteråt. Under söndagen besöktes Olidans kraftstation, svenska staten första stora projekt i början av 1910-talet.

Relaterad nyhet från din region
9 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Så här såg det ut efter att Fortum stängt av vattnet i Väljeån. Foto: Privat
Fortum polisanmäls efter nolltappning i öringvatten

I somras fick människor vid Väljeån i Hälsingland rusa ut för att rädda sprattlande fisk, efter att vattnet plötsligt försvunnit på en sträcka av 2 kilometer. Nu har Länsstyrelsen i Gävleborg polisanmält Fortum för misstanke om brott mot miljöbalken.

Det var i juni 2020 som händelsen i Väljeån utspelade sig, där den lokala fiskevårdsföreningen befarar att flera årskullar av både harr och öring slogs ut. Det har gjorts stora insatser för fiskevården i det aktuella vattnet, och enligt vattendomen från 1950 ska minst en kubikmeter vatten per sekund alltid ska släppas.

Fortum erkände att en dammlucka stängts av misstag, men Länsstyrelsen i Gävleborg väljer ändå att polisanmäla bolaget för brott mot miljöbalken. Torrläggningen ska enligt länsstyrelsens bedömning medfört en påtaglig risk för skador på fisk och andra vattenlevande organismer.

– Bryter man mot en vattendom måste vi anmäla det så får miljöåklagaren göra en utredning på det här, säger Gustav Hartzell, handläggare på länsstyrelsens enhet för vattenverksamhet och fiske, till Hela Hälsingland.

Du kanske även gillar detta