[/caption] " /> Älvräddarna kräver granskning av Vattenfall AB | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Älvräddarna kräver granskning av Vattenfall AB

Vattenfall som dominerande vattenkraftsproducent uppträder sämst i Sverige när det gäller att ta hänsyn till miljö, enligt Älvräddarna.

Emma Ihre på Finansdepartementet fick tredjepris i Miljöaktuellts lista ”Sveriges miljömäktigaste”. Detta för sin roll som etikgranskare av statliga företag. Nu vill Älvräddarna att hon granskar Vattenfalls etik när det gäller uppträdande kring sin vattenkraft.
Vattenfall AB som är ett statligt helägt företag, är Sveriges största vattenkraftsägare med en årsproduktion som är minst hälften av den totala vattenkraftsproduktionen. Älvräddarna menar att det medför ett extra stort etiskt och moraliskt ansvar.
Christer Borg är ordförande i Älvräddarna och han menar att Vattenfall agerar som om året fortfarande är 1918.
– Det är beklämmande att se hur de i domstolsförhandlingar alltid lutar sig tillbaka på gamla otidsenliga tillstånd. Nu har de gått ett steg längre och försöker helt runda miljölagstiftningen genom att göra juridiska krumbukter som ingen remissinstans anser är möjlig, säger Christer.

I två kraftverk i Ångermanälven, Lasele och Långbjörn, försöker Vattenfall använda sig av omprövning istället för att söka tillstånd som vanligt för att avleda mer vatten än idag till sina nya turbiner i de båda kraftverken. På så sätt slipper de hålla samråd och göra en miljökonsekvensbedömning, vilket är en förutsättning i normalfallet. Utan dessa är det omöjligt att bedöma exakt vilka miljökonsekvenser en ökad tappning till turbinerna får menar länsstyrelsen, Sollefteå kommun, Kammarkollegiet, Lasele FVOF och Älvräddarna. Trots det fortsätter Vattenfall på den inslagna vägen och yrkar att domstolen ska ta sig an ansökan.
– Vårt brev till Emma Ihre på Finansdepartementet är ett sätt att uppmärksamma hur Vattenfall som dominerande vattenkraftsproducent uppträder sämst i Sverige när det gäller att ta hänsyn till miljö, miljöbalkens idé, EU:s bindande miljömål och etik och moral i största allmänhet, avslutar Christer borg.
Fiskejournalen kommer följa detta ärende och återkommer så fort svar kommer från Finansdepartementet.

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta