Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Anråse å åter hotad

Stenungsunds kommun vägrar ge upp. Kommunen har överklagat nederlaget i miljödomstolen och tänker uppenbarligen inte ge sig förrän Anråse å är torrlagd.
Tidigare i höst avslog miljödomstolen Stenungsund kommuns ansökan om att få göra reservvattentäkt av Ålevatten, som är en del av Anråse ås vattensystem. Fiskevårdare, sportfiskare och naturälskare jublade när hotet mot den unika lilla ån försvann. Anråse å har blivit en symbol för god fiskevård med Västkustens kanske största reproduktion av havsöring, med lax och en unik djur- och bottenfauna. Arbetet med att rädda ån har pågått i många år och Fiskejournalen har deltagit aktivt i arbetet och har otaliga gånger rapporterat om kampen mot kommunen.
Att Stenungsunds kommun inte förmår se mer långsiktigt, än att man vill förstöra ett unikt vattendrag för att kunna få en mycket liten mängd vatten, är en gåta. Råder det brist på vatten finns det betydligt bättre och mer långsiktiga alternativ, enligt oberoende experter.
Kampen går vidare.
Anders Nicander

Anråse å är en pärla för flugfiskare och av riksintresse för sitt djur- och växtliv. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta