" /> Äntligen en "tvåa" | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Äntligen en "tvåa"

En ”tvåa”, det vill säga en abborre över två kilo, är drömmen för många specimenfiskare. En av dem som nu förverkligat den drömmen är Nutt Blomqvist – för säkerhets skulle gjorde han det dubbelt upp.
Nutt, som bor i Bergkvara, berättar att han genomförde ett gediget heldagspass i Hossmoån i början av april. Fisket var faktiskt riktigt segt, med totalt landade fem abborrar på hela dagen. Men vad gjorde det – när två av dem sprängde den magiska gränsen.
Den första kom redan efter tjugo minuters fiske. Det blev ett rejält slakhugg och Nutt sa till fiskekompisen: ”Är det slakhugg så är det stor fisk”. Det visade sig att han hade rätt och att bamseborren med några gram klämde sig över tvåkilosgränsen. Den vägdes till 2004 gram och Nutt var mer än nöjd med att ha fångat en ”tvåa”.

Men två timmar senare var det dags igen och den här abborren var faktiskt ännu större, 2133 gram. Nytt pb igen och ett gott bevis på att Hossmoån håller klassen när det gäller grov abborre. Båda fiskarna togs på mete med löja, respektive mört.
Svenne Andersson

Nutt Blomqvist med den största av de båda abborrarna, en imponerande pjäs på 2133 gram.

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta