[/caption] " /> Äntligen tar det skruv! | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Äntligen tar det skruv!

Skruven roterar sakta och tack vare detta och de rymliga bladen på skruven kan den mesta fisken följa med och komma ut på andra sidan oskadd.

Älvräddarna:
I Tranås Energis kommande satsningar kommer bolaget att använda sig av ny och mer miljöanpassad teknik. Tekniken bygger på principen om Archimedesskruven där vattnet driver en skruv som i sin tur driver en generator via en växellåda.
När det gäller småskaliga vattenkraftverk är egentligen det bästa alternativet ur miljösynpunkt, inget kraftverk alls. Men för att uppnå en högre överlevnad bland fisk på nedströms vandring i vattenkraftspåverkade vattendrag fungerar denna metod avsevärt mycket bättre än dagens vanliga turbiner. Troligtvis är Tranås Energi först ut i Sverige med att miljöanpassa vattenkraftverk med hjälp av skruvtekniken. Skruven roterar sakta och tack vare detta och de rymliga bladen på skruven kan den mesta fisken följa med och komma ut på andra sidan oskadd. I kombination med ett väl fungerande omlöp är detta en bra lösning för att främja den biologiska mångfalden i vattendragen då vandring både uppströms och nedströms möjliggörs.

Älvräddarna säger

”HaV förespråkar numera att BAT (bästa användbara teknik) eller BMT (bästa möjliga teknik) skall användas vid vattenkraftsproduktion. Skruven möjliggör att man utnyttjar vattenkraften på ett mer hållbart och avvägt sätt gentemot naturen. Genom användandet av skruven har hänsyn tagits till befintliga naturvärden och man bevarar även den ekologiska basnivån i vattendragen. Den dagen då det aktuella vattenkraftverket skall avskaffas lämnar man till skillnad från idag efter sig ett vattendrag med de ursprungliga ekologiska systemen bättre bevarade och möjliggör för dessa att återerövra vattendraget.”
Efter att Älvräddarna och Fiskejournalen diplomerat Tranås Energi för sin vilja att miljöanpassa vattenkraften fortsätter företaget att föregå med gott exempel och visar nu att det finns bättre sätt att jobba med vattenkraft på än dagens förödande installationer.
www.alvraddarna.se

Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nej, det blir inget stopp för nya karpvatten. Foto: Marco Eichnar
Jubel bland sportfiskare – karpstopp dras tillbaka

Onsdagen var en segerns dag för svenska karpfiskare. Havs- och Vattenmyndigheten drar nämligen tillbaka sitt kritiserade förslag om att helt förbjuda utplantering av karp i nya vattenområden.

Fiskejournalen skrev för en tid sedan om den kraftiga kritiken mot Havs- och Vattenmyndigheten förslag, och nu har alltså sportfiskarna fått det glädjande beskedet att myndighetens ändrat sig.
– Det är glädjande att se att det faktiskt är möjligt att argumentera sakligt och få ett annat utfall. Nu kan man fortsatt utveckla sportfisket efter karp i landet under kontrollerade former, precis som vi hoppats, säger Svenska Karpklubbens ordförande Jon Sköld till Fiskejournalen.

De nya föreskrifterna som nu fastsatts innebär istället att det fortsättningsvis blir individuell prövning av ansökan hos respektive länsstyrelse som innan, vilket är exakt det som Svenska Karpklubben pekat på i sitt remissvar.
”På så vis kan vi fortsatt ha en god och kontrollerad möjlighet att skapa nya sportfiskevatten för Karp i Sverige och detta kan inte ses som annat än en viktig seger för alla som engagerar sig för karpfisket i vårt land”, skriver klubben på sin hemsida.
Här kan du läsa mer!

Du kanske även gillar detta