Hajar och rockor flyttas nu varsamt till ett tillfälligt akvarium. Foto: Aqauria[/caption]På Aquaria Vattenmuseum pågår ett stort förnyelsearbete av havsakvariet. Alla som har haft akvarium vet att det inte är lätt att tömma dem. " /> Aquaria tömmer sitt havsakvarium | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Mathias Arnham
Aquaria tömmer sitt havsakvarium

Hajar och rockor flyttas nu varsamt till ett tillfälligt akvarium. Foto: Aqauria


Hajar och rockor flyttas nu varsamt till ett tillfälligt akvarium. Foto: Aqauria

På Aquaria Vattenmuseum pågår ett stort förnyelsearbete av havsakvariet. Alla som har haft akvarium vet att det inte är lätt att tömma dem.
80 000 liter vatten och ett 40-tal arter, bland annat rockor och hammarhajar, ska flyttats till ett temporärt akvarium i väntan på att den nya havsutställningen färdigställs. Renoveringen av havsutställningen beräknas vara klar i slutet av februari, men Aquaria håller öppet för nyfikna besökare under mellandagarna.
Aquaria, en värld av vatten, är beläget på Djurgården i Stockholm. Här kan du följa vattnets kretslopp från regnskog till hav via mangroveträsket. Du får också inblick i den nordiska naturen med Östersjöns unika undervattensmiljö.

Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta