Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Årets julklapp: Medlemskap i Älvräddarna

Varför inte köpa ett medlemskap i Älvräddarna till dina nära och kära? (Foto: Mathias Larsson)

Vill du köpa en julklapp som aktivt verkar för bioligisk mångfald och fritt forsande vatten? Då är ett medlemskap i Älvräddarna det givna alternativet.
Älvräddarna gör massor för att alla fiskar ska kunna nå sina hem i åar och älvar, detta genom att arbeta för fiskvägar i samtliga vattenkraftverk. Nu lanserar de Årets Julklapp! Du kan ge bort ett medlemskap till din kära, dina släktingar eller varför inte din fiskekamrat.
Gå in på Älvräddarnas hemsida, där kan du köpa medlemskapet direkt via Paypal eller via betalning på Älvräddarnas Plusgiro.
Julklappen kostar från 100 kronor för enskild medlem till 300 kronor för hel familj. Då ingår ett gåvopaket med fin nål, broderat märke och en dekal.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
23 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta