Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Arjeplogs strömmar offras

Det kommer att bli ett kraftverk i Arjeplogs strömmar. För att utvinna elström som kan försörja 100 villor förstör man fisket i det unika strömvattnet.
I går kom det dystra beskedet: Miljööverdomstolen beviljar inte prövning i fallet med Arjeplogs strömmar och därmed står miljödomstolens beslut fast. Det är tillåtet att bygga ett kraftverk som tar vatten från Arjeplogs strömmar.
Miljödomstolen gav sitt tillstånd, trots motstånd från en enig biologisk expertis om det förkastliga i att bygga ut strömvattnet. Kraftverket hotar den unika öringstammen, påverkar harrbeståndet och försämrar fiskemöjligheterna.
– Vattenöknarna breder ut sig och ytterligare en unik öringstam sjunger nu på sista versen. Kortsiktig ekonomisk vinning sätts före naturen och den biologiska mångfalden under ytan, det är beklämmande, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Stefan Nyström i en kommentar.

Arjeplogs strömmar blir därmed ännu ett offer för de vansinniga systemet med elcertifikat. Utan detta ekonomiska tillskott från elkonsumenterna hade det knappast varit lönsamt att bygga kraftverket.
Svenne Andersson

Det unika fisket efter storöring i Arjeplogs strömmar kan snart vara ett minne blott. (Foto: Arjeplogsströmmarnas fvo)


Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta