Aspen är en både rödlistad och hotad fiskart – vilket dock inte respekteras av alla. Under flera år har det förekommit storskaligt tjuvfiske efter asp i Garnsviken, och nu uppmanar Sportfiskarna folk att söka uppdragen som tillsynsmän i området. " /> Asp och gös tjuvfiskas – hjälp till att stoppa förövarna | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Asp och gös har tjuvfiskats med bland annat nät i Garnsviken. Foto: Cecilia Grönberg
Asp och gös tjuvfiskas – hjälp till att stoppa förövarna

Aspen är en både rödlistad och hotad fiskart – vilket dock inte respekteras av alla. Under flera år har det förekommit storskaligt tjuvfiske efter asp i Garnsviken, och nu uppmanar Sportfiskarna folk att söka uppdragen som tillsynsmän i området.

Under 2018 kunde det bekräftas att asp lekte i Lövstaån, som mynnar ut i Garnsviken i Sigtuna kommun. Även gösar söker sig till det aktuella området för att leka, och det har även lockat dit tjuvfiskare. Under 2019 drev Sportfiskarna med hjälp av Sigtuna Fiskevårdsförening projektet ”Tillsyn Garnsviken”, och det resulterade bland annat i flera beslagtagna olagliga nät och ett stort antal tillrättavisanden.

Sportfiskarna meddelar nu att några av förra årets tillsynsmän inte kan vara med i år och därför söker de nya kandidater till att vara en del av årets tillsynsteam för Sigtuna fvo. Dock finns det bara ett begränsat antal platser, så det är först till kvarn som gäller. Här hittar du all info kring det.

Läs mer om fiskeregler:

https://www.fiskejournalen.se/nodbromsen-drogs-pa-gotland-men-har-det-gett-resultat/

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta