Just nu:
Annons

Nyheter

8 månader sedan Sverige Robert Westin
I Finland finns redan braxen på menyn. Frågan är om den kan bli populär även i Sverige? Foto: rpj_CC
Ät braxen i stället för laxen

Dom flesta av oss har ratat braxen som matfisk. Sedan några år tillbaka pågår det olika projekt där syftet är att se hur vi kan ta vara på den intressanta karpfisken. Nu har även Lubomir Lubbe Pytel upptäckt braxen som matfisk. Se hans senaste film här.

Det blir allt klarare och mer dokumenterat att de stora predatorerna är viktiga för vattnets balans. Det moderna sportfisket har i takt med detta anpassat sig till att ta rätt matfisk.

Detta sker bland annat genom förvaltningen där minimimått, maximummått och fönsteruttag är viktiga instrument för att spara dom viktigare individerna. I vissa vatten behövs till och med varje predator, dessa vatten missgynnas av ett uttag.

– Fisk kommer alltid att ätas men det kanske är dags att gå tillbaka till att även äta vitfisk, såsom man gjorde förr när man ofta skördade ett balanserat uttag från båda sidorna av ekosystemet, säger Lubbe till Fiskejournalen.

Han fortsätter;

– Vitfisk är en rik resurs om man använder den på ett bra sätt. Det är med ett öppet sinne jag fördjupar mig i ämnet och min jakt på att utforska vad man kan göra med vitfisk. Fisk kommer som sagt alltid att ätas, men med fler och effektivare fiskare där ute så kan det vara bra att kanske styra aptiten till även andra arter vilket rentav kan gynna ett ekosystem istället för att vara en belastning, avslutar Lubomir Pytel.

I Lubbes senaste film så berättar han bland annat om varför vi skall äta mera braxen men han kommer också med några riktigt fina kulinariska förslag på hur vi kan tillreda den intressanta matfisken.

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta