Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Äter makrillen spigg?

Den frågan ställer Niclas Åberg, projektledare för 8-fjordar. Spiggbestånden har formligen exploderat i Västkustens fjordar vilket hotar ekologiska balansen.
Ni som följer vår nyhetsrapportering minns kanske att vi tidigare skrivit om problemet med ett alldeles för rikt spiggbestånd längs Västkusten. Spiggen äter upp djurplanktonen och växplantonen blir alldeles för många när djurplanktonen blir spiggmat. Den ekologiska balansen rubbas vilket också blir till nackdel för de stora rovfiskarna.
Frågan är nu om makrillen, som för närvarande är talrik i fjordarna, kalasar på spiggen? Vi vet att torsken gjorde det innan den försvann. Men spiggen har ett antal vassa små piggar vilket gör att en del rovfiskar undviker den.
Har du fått makrill med spigg i magen? Skriv en kommentar och berätta!
Anders Nicander

Står spigg på makrillens meny? (Foto: Anders Nicander)


Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta