Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Äter makrillen spigg?

Den frågan ställer Niclas Åberg, projektledare för 8-fjordar. Spiggbestånden har formligen exploderat i Västkustens fjordar vilket hotar ekologiska balansen.
Ni som följer vår nyhetsrapportering minns kanske att vi tidigare skrivit om problemet med ett alldeles för rikt spiggbestånd längs Västkusten. Spiggen äter upp djurplanktonen och växplantonen blir alldeles för många när djurplanktonen blir spiggmat. Den ekologiska balansen rubbas vilket också blir till nackdel för de stora rovfiskarna.
Frågan är nu om makrillen, som för närvarande är talrik i fjordarna, kalasar på spiggen? Vi vet att torsken gjorde det innan den försvann. Men spiggen har ett antal vassa små piggar vilket gör att en del rovfiskar undviker den.
Har du fått makrill med spigg i magen? Skriv en kommentar och berätta!
Anders Nicander

Står spigg på makrillens meny? (Foto: Anders Nicander)


Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta