Återförsurning hotar med neddragen kalkning Tio procent av alla landets försurade vatten kalkas inte idag. Om vi ska uppfylla kravet på god status i våra vatten enligt EU:s vattendirektiv bör fler vatten omfattas av kalkningsverksamheten, enligt Sportfiskarna.[/caption] " /> Återförsurning hotar med neddragen kalkning | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Återförsurning hotar med neddragen kalkning
Återförsurning hotar med neddragen kalkning

Tio procent av alla landets försurade vatten kalkas inte idag. Om vi ska uppfylla kravet på god status i våra vatten enligt EU:s vattendirektiv bör fler vatten omfattas av kalkningsverksamheten, enligt Sportfiskarna.

Sportfiskarna lanserar nu en policy för försurning och kalkning för att öka fokus och påverkan i frågan. Kalkningen är fortsatt nödvändig för sportfisket i stora delar av landet.
– Allt är inte dystert nattsvart med försurningen, vi har till exempel ett mycket bra havsöringsfiske på Västkusten, framförallt i Bohuslän, trots att området är bland de värst försurade i landet. Kalkningen skapar här enorma värden för biologisk mångfald, sportfiske, turism, friluftsliv och folkhälsa, kommenterar Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Nytt fokus viktigt

Många försurade vatten har nu återhämtat sig och livet har återvänt tack vare minskade nedfall och en väl fungerande nationell kalkningsverksamhet. Merparten av laxbestånden i södra Sverige har räddats och upprätthålls med kalkning. Men kvarvarande försurningskällor som internationell sjöfart och fortsatt höga kväveutsläpp måste åtgärdas. Även skogsbrukets ökande uttag av biobränsle hämmar återhämtningen. Ökad askåterföring och en försiktighetsprincip vid uttag av biobränsle är viktiga framtida frågor för Sportfiskarna, vilket tas upp i förbundets nya policy. Sportfiskarna avser vidare att fortsatt bevaka kalkningsverksamhetens effektivisering och minskade kalkvolymer. Flera länsstyrelser varnar för att man inte kan dra ner mer på kalkvolymerna utan att riskera biologiska skador.
– Försurningen måste bekämpas genom att både åtgärda kvarvarande försurningskällor och fortsätta kalka försurade vatten. Sportfiskarna tänker inte godta att fortsatta neddragningar av kalkningen får orsaka biologiska skador. Det finns tydliga indikationer på att exempelvis öring minskar då kalkningen dras ned i olika vatten. Mängder av unika fiskbestånd i hela landet har tidigare räddats genom kalkning. Det är en framgångssaga för svensk naturvård som vi inte får slösa bort, säger Stefan Nyström.

Nykalkning bortglömd fråga
10 procent av alla landets försurade vatten kalkas inte idag. Om vi ska uppfylla kravet på god status i våra vatten enligt EU:s vattendirektiv bör fler vatten omfattas av kalkningsverksamheten. Någon fullständig kartläggning av nykalkningsbehovet har aldrig genomförts. Mer resurser krävs för att både kartlägga och åtgärda okalkade vatten.
– Nykalkningen är en fråga vi inte kommer att släppa. Vi vet att det finns försurade vatten med stora naturvärden som aldrig kalkats. Mer resurser måste helt enkelt skjutas till för länsstyrelsernas arbete, kommenterar Stefan Nyström.
Läs Sportfiskarnas policy här.

Relaterad nyhet från din region
13 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Sportfisket och det övriga friluftslivet blomstrar.
Ökat anslag till Sportfiskarna – så många miljoner får de

Sportfiskarna har anledning att fira i dag. När fördelningen av statens medel till friluftsorganisationerna presenteras så får nämligen Sportfiskarna ett ökat anslag.

Det totala statsanslaget till friluftsorganisationerna är 47,8 miljoner kronor, och dessa fördelas mellan 23 aktörer.
– Det känns särskilt viktigt i år att fördela de statliga medlen så att många ges möjlighet att kunna aktivera sig och utöva friluftsliv. Många bra projekt kommer under året bidra till mer välmående hos befolkningen, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv i ett pressmeddelande.

Sportfiskarna får ett organisationsbidrag på 5 370 000 kronor, vilket är en liten ökning från 2020 då summan var 5 250 000 kronor. De får även ett verksamhetsstöd på 4 700 000, vilket är samma som föregående år.
Det bör även noteras att 2021 utnämnts till Friluftslivets år.
Hela listan på anslagen hittar ni här!

Du kanske även gillar detta