Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Även länsstyrelsen vill freda

I går skrev vi att Länsstyrelsen i Västra Götaland ställde sig negativ till att freda Gullmarsfjorden. Så är inte fallet. Länsstyrelsen vill se samma typ av fredning som i 8-fjordarområdet.
Enligt vår källa skulle Länsstyrelsen ställt sig avvaktande till Fiskeriverkets planer på att göra Gullmarn till ett område för bara krok- och burfiske. Källan pekade på svårigheten att genomföra en förändring när två myndigheter drar åt olika håll. När vi blir uppringda av Länsstyrelsen hänvisar de till en skrivelse i deras remissvar angående 8-fjordar. Här skriver man bland annat följande:
”I Gullmarn där det också finns ett svagt bestånd av lokal torsk är problematiken likartad som i 8-fjordar området . Länsstyrelsen anser därför att det är viktigt att det snarast införs likartade bestämmelser i Gullmarn; att endast tillåta selektiva redskap, freda lekområden för lokala bestånd samt förbjuda fiske efter torsk hela året.”

Anders Nicander

Även länsstyrelsen anser att det svara torskbeståndet i Gullmarsfjorden bör skyddas. (Foto: Martin Falklind)

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta