Ungefär hälften av svenska fisketrålare som kontrollerats i Danmark har uppgett fel mängd av den sill och skarpsill som de fångat i Östersjön. De uppgifterna publicerar Sveriges Radios Kaliber. " /> Avslöjande reportage: Svenska trålare uppger fel fångstsiffror | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Sveriges Radios granskning visar att svenska trålare ofta lämnar felaktiga siffror om sina fångster från Östersjön. Foto: Greenpeace
Avslöjande reportage: Svenska trålare uppger fel fångstsiffror

Ungefär hälften av svenska fisketrålare som kontrollerats i Danmark har uppgett fel mängd av den sill och skarpsill som de fångat i Östersjön. De uppgifterna publicerar Sveriges Radios Kaliber.

Kalibers granskning visar på ett omfattande problem kring rapporteringen, där de utgått från verksamheten i danska Skagen. Enligt dokument från danska fiskeristyrelsen så är det väldigt ofta som de svenska trålarnas uppgifter inte stämmer med kontrollanternas. Vid 15 av 29 kontroller kom kontrollanterna fram till skillnader mot vad yrkesfiskarna uppgav, och det värsta exemplet var när en trålare uppgav att det fanns 1 000 ton sill ombord, när det i själva verket bara fanns 129 ton.

Och till saken hör att detta inte är brottsligt, även om det vid stora konstaterade avvikelser kan leda till böter.

Ett negativ konsekvens kan vara att fel rapportering leder till felaktiga råd när fiskekvoterna sätts, som exempelvis när EU:s medlemsländer i oktober ska besluta om kvoterna för Östersjön. Forskarna kan helt enkelt få bilden att det finns mer sill än vad det i själva verket gör.

När Kaliber intervjuar Anton Paulrud, vd på branschorganisationen Sweden Pelagic Federation, så får de vatten på sina kvarnar.

– Detta är ett jättestort problem. Det finns säkerligen de som skruvar på sina siffror, erkänner Anton Paulrud men tillägger att det inte påverkar bestånden negativt, utan att det snarare är ett trovärdighetsproblem för branschen.

Hör hela programmet från Kaliber här!

Läs även om fiskdöden i Ringhals:

Upptäckten i Ringhals – massor av döda ålar

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelsen meddelar att de tar hjälp av kustbevakningen för att skydda de lekande abborrarna.
Extra bevakning för att skydda Gotlands abborrar

Under våren är abborren en jagad art – både bland pimpelfiskare och vissa sportfiskare som vill fånga de stora exemplaren som lagt på sig vikt inför leken. Länsstyrelsen på Gotland meddelar att de kommer att bevaka abborrens lek extra noggrant denna vår.

På Gotland fredas sedan många år abborre och gädda mellan 1 mars–31 maj, med syftet att skydda fiskbestånden under och i anslutning till lekvandring och lekperiod.
Bakgrunden är att både abborre och gädda uppvisat en oroväckande nedgång sedan 1990-talet. Ett litet ljus i horisonten kan skönjas för abborren de senaste åren, men Länsstyrelsen markerar tydligt att beståndet fortfarande är skört.

De meddelar att det kommer att ske fisketillsyn under våren, och särskilt i områden där det förekommer gädd- och abborrlek. Tillsynen kommer att ske i nära samarbete med bland annat Kustbevakningen.

De påminner också om att minimimåttet för gädda är 40 centimeter och maximimåttet 75 centimeter. Vid handredskapsfiske får maximalt tre gäddor mellan 40–75 centimeter behållas per fiskare och dygn.

Du kanske även gillar detta