Visste du att det pågår ett arbete med att skapa ett gemensamt fiskeområde för hela Vänern? Visste du att det pågår ett arbete med att skapa ett gemensamt fiskeområde för hela Vänern?[/caption] " /> Bättre fiske i Vänern! | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Morgan Fihn
Bättre fiske i Vänern!
Visste du att det pågår ett arbete med att skapa ett gemensamt fiskeområde för hela Vänern?

Visste du att det pågår ett arbete med att skapa ett gemensamt fiskeområde för hela Vänern?

Det pågår just nu ett arbete med att skapa ett gemensamt fiskeområde för hela Vänern. Om det lyckas innebär det möjligheter att få medel till insatser som kan bidra till att utveckla fiskerinäringen och säkerställa ett hållbart fiske.
Projektgruppen som jobbar med frågan vill gärna engagera alla som intresserar sig för fiske i Vänern, och ta del av dina synpunkter.
Vad ser du för behov och möjligheter?
Dina synpunkter kommer att användas som underlag när man utformar den strategi som ska vara grund för vår ansökan om pengar till Jordbruksverket den 1 december.
– Vi hoppas att du vill bidra till att förbättra vänerfisket och därför tar dig tid att svara på två korta frågor som du hittar via länken nedan. Vi behöver ditt svar senast 30 september, hälsar projektledare Ove Ringsby.
Länk till enkäten.

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta