Visste du att det pågår ett arbete med att skapa ett gemensamt fiskeområde för hela Vänern? Visste du att det pågår ett arbete med att skapa ett gemensamt fiskeområde för hela Vänern?[/caption] " /> Bättre fiske i Vänern! | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Bättre fiske i Vänern!
Visste du att det pågår ett arbete med att skapa ett gemensamt fiskeområde för hela Vänern?

Visste du att det pågår ett arbete med att skapa ett gemensamt fiskeområde för hela Vänern?

Det pågår just nu ett arbete med att skapa ett gemensamt fiskeområde för hela Vänern. Om det lyckas innebär det möjligheter att få medel till insatser som kan bidra till att utveckla fiskerinäringen och säkerställa ett hållbart fiske.
Projektgruppen som jobbar med frågan vill gärna engagera alla som intresserar sig för fiske i Vänern, och ta del av dina synpunkter.
Vad ser du för behov och möjligheter?
Dina synpunkter kommer att användas som underlag när man utformar den strategi som ska vara grund för vår ansökan om pengar till Jordbruksverket den 1 december.
– Vi hoppas att du vill bidra till att förbättra vänerfisket och därför tar dig tid att svara på två korta frågor som du hittar via länken nedan. Vi behöver ditt svar senast 30 september, hälsar projektledare Ove Ringsby.
Länk till enkäten.

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta