Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Bättre laxfiske i norr?

Fler laxar som simmar hem till Norrlandsälvarna betyder ökad fisketurism, inkomster till bygden och fler arbetstillfällen. Hur detta ska åstadkommas diskuteras vid ett laxseminarium i Luleå den 15 mars.
Efter drivgarnsförbudet i Östersjön 2008 fick vi fantastiska laxsteg i de svenska älvarna, men redan året efter dalade kurvan och 2010 blev ett rent katastrofår, med sämsta stigningen på länge.
Vad är orsaken och vad kan man göra åt problemet? Det är frågor som tas upp till debatt under seminariet. Bland föredragshållarna finns representanter för Fiskeriverket, Sportfiskarna, Yrkesfiskarna och turistansvariga.
Seminariet arrangeras av Sportfiskarna och är öppet för alla intresserade. Mer information kan man få från Christina Lindhagen 08-410 80 621, christina.lindhagen@sportfiskarna.se.
Svenne Andersson

Sportfiskarna arrangerar ett seminarium i Luleå om hur man får fler laxar till hemälvarna.


Relaterad nyhet från din region
6 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta