Öresund är det enda Svenska vatten där det numera går att bedriva ett framgångsrikt och brett havsfiske. Därför är det extra glädjande att den danske fiskeriministern Eva Kjer Hansen säger sig vilja stoppa det olagliga fisket som danska trålare bedriver i Öresund. " /> Bättre skydd mot tjuvfiskare i Öresund | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Mathias Arnham
Öresund är ett mycket viktigt sportfiskevatten för både danska och svenska sportfiskare.
Bättre skydd mot tjuvfiskare i Öresund

Öresund är det enda Svenska vatten där det numera går att bedriva ett framgångsrikt och brett havsfiske. Därför är det extra glädjande att den danske fiskeriministern Eva Kjer Hansen säger sig vilja stoppa det olagliga fisket som danska trålare bedriver i Öresund.
Öresund befriades från dödsbringande bottentrålar redan på 1930-talet. Detta har medfört att trots att vattenkvalitén är sämre här än i Västerhavet så finns det goda bestånd av många arter. Mest uppseendeväckande är att tillgången på torsk alltjämt är god här samtidigt som den i stort sett försvunnit i andra tidigare torskrika havsområden. Det är också torsken som lockar tjuvfiskade danska trålare, för det är just danska yrkesfiskare som bedriver det här tjuvfisket säger Johan Wagnström, fiskeridirektör på Länsstyrelsen i Skåne, till SVT nyheter.

Det är också torsken som lockar tjuvfiskade danska trålare…

Att danska myndigheter slutligen vaknar är mycket bra, men skammen över att tidigare har negligerat problemet faller tungt över ansvariga politiker och tjänstemän. Miljöorganisationen Greenpeace har jagat tjuvfiskare medan danska och svenska myndigheter med ansvar för fisketillsyn låtit sina fartyg ligga vid kaj. Så sent som i mars i år ertappade Greenpeace en tjuvfiskande dansk trålare. Att man fiskar under vintermånaderna är extra allvarligt för då är torsken samlad för lek och skadan det olagliga fisket gör på torskbeståndet är extra stort. För att skydda torsken får sportfiskare endast behålla tre torskar per dygn och person under perioden första januari till sista mars, och fem torskar första april till sista december.

Anders Nicander

 

Relaterad nyhet från din region
13 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Den digitala försäljningen av fiskekort ökar. Foto: Natsuki
Sportfiskarna växlar upp försäljningen av fiskekort

Sportfiskarna hoppas kunna bli en ännu större aktör inom digitala fiskekort. De har nu lanserat en helt ny version av Fiskekort.se. som ska vara både snabbare och enklare.

– Det känns väldigt bra att vi nu äntligen har en modern webbplats att erbjuda för köp och sälj av fiskekort. Detta är en viktig pusselbit i vårt centrala arbete med att tillgängliggöra fisket i Sverige, säger Sten Frohm, generalsekreterare på Sportfiskarna i ett pressmeddelande.

Ambitionen är enligt Sportfiskarna själva att komma närmare fiskeområdena och bli mycket bättre på kommunikation och support till alla som väljer att sälja sina fiskekort via Fiskekort.se. Webbplatsen sägs vara genomarbetad från grunden för att motsvara dagens krav och förväntningar på en e-handelsplats för fiskekort. Mycket tid och kraft har lagts på att fiskekortsköparen skall få en så bra och smidig upplevelse som möjligt.

Mer information kan du läsa här på Sportfiskarnas hemsida.

Du kanske även gillar detta