De flesta fångade öringarna var årsyngel, men även några fleråriga öringar. (Foto: Rickard Gustafsson) De flesta fångade öringarna var årsyngel, men även några fleråriga öringar. (Foto: Rickard Gustafsson)[/caption] " /> Bättre tider för Trosaåns havsöringar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Bättre tider för Trosaåns havsöringar
De flesta fångade öringarna var årsyngel, men även några fleråriga öringar. (Foto: Rickard Gustafsson)

De flesta fångade öringarna var årsyngel, men även några fleråriga öringar. (Foto: Rickard Gustafsson)

Sportfiskarna: Ett flertal åtgärder kommer framöver att förbättra förutsättningarna för Trosaåns havsöringar. Sportfiskarna har nu lagt grunden med ett undersökande elprovfiske av havsöringsbeståndet.
Under hösten planerar Sportfiskarna i samarbete med Trosa amatörfiskeklubb, Trosaåns fiskevårdsförbund, Trosa kommun och Trafikverket att utföra biotopvård längs en sträcka av Trosaån. Syftet är att förbättra det befintliga lek- och uppväxtområdet som finns vid Husby kvarn, Vagnhärad. Genom stenutläggning vill man skapa mer variation i vattendraget vilket skapar ett lämpligt uppväxtområde för uppväxande öringungar och andra strömlevande fiskarter.
Arbetet är en del i ett större långsiktigt projekt med ambitionen att öppna upp de fyra dammar som helt eller delvis hindrar fiskens vandring i Trosaån, med det slutliga målet att återskapa ån till ett levande strömvatten med fri vandring mellan Östersjön och källsjön Sillen.
Som ett led i detta genomförde Sportfiskarna under v.33 ett elprovfiske. Provfisket omfattade två lokaler och fångst av såväl årsungar som fleråriga öringar gjordes. Övriga arter som fångades var abborre, mört, gädda, sutare, löja och lake.
En uppföljande undersökning kommer genomföras efter avslutad biotopvårdsåtgärd.
www.sportfiskarna.se

Relaterad nyhet från din region
5 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Jodå – flera sportfiskare har hjälpt till att städa upp längs Malmö kanal. Frågan om ett fiskeförbud kommer ändå att tas upp av Malmö stad. Foto: Privat
Malmö kanal: Så många röstade emot fiskeförbud

Ska fisket i Malmö kanal förbjudas? Nej, tycker över 450 människor som röstat emot förslaget. Men frågan kommer ändå att tas upp av Malmö kommun, trots att betydligt färre vill se ett förbud.

Fiskejournalen har tidigare skrivit om konflikterna kring fisket i Malmö kanal, där det vittnats om nedskräpning och allmän misskötsel. Det gick så långt att det skickades in ett medborgarförslag till kommunen, om att fisket skulle förbjudas i kanalen. Nu står det klart att förslaget kommer att tas upp i tekniska nämnden i Malmö stad, eftersom över 100 personer röstat ja till förslaget. De över 450 rösterna som tyckte annorlunda lyckades alltså inte stoppa förslaget från att gå vidare i processen. Beslut väntas under juni månad.

Det ska dock tilläggas att det tagits initiativ bland sportfiskare för att städa upp vid kanalen, vilket vi skrivit om i tidigare artiklar.
Här kan du se ett inslag i SVT om konflikten vid Malmö kanal.

Du kanske även gillar detta