En färsk doktorsavhandling bekräftar det som många redan vetat. Nämligen att mediciner som spolas ut från människor drogar fiskar när de hamnar i vattnet. " /> Bekräftat i färsk forskning – mediciner drogar fiskar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Överblivna mediciner ska lämnas på Apoteket – inte spolas ner i toaletten. (Foto: MagazineArt/Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License)
Bekräftat i färsk forskning – mediciner drogar fiskar

En färsk doktorsavhandling bekräftar det som många redan vetat. Nämligen att mediciner som spolas ut från människor drogar fiskar när de hamnar i vattnet.

Det är Sveriges Radio P4 Gävleborg som uppmärksammat forskningen vid Umeå universitet som utförts av Annelie Lagesson från Edsbyn. Den visar hur medicinrester i vattnet effektivt ansamlas i bottenlevande snäckor, som i sin tur är föda åt fiskarna.

– De här snäckorna kan koncentrera pollenallergimedicin mer än 70 000 gånger! De blir ett slags levande ”piller” som kryper omkring på botten av vattendragen, säger docent Jonatan Klaminder som leder hennes miljövetenskapliga forskargrupp i Umeå, till P4 Gävleborg.

När läkemedelssubstanserna kommer in i näringskedjan så kan de på ett dramatiskt sätt förändra fiskars beteende. Psykofarmaka gör exempelvis småfiskar dumdristiga och P-piller skapar transsexuella fiskar som inte kan föröka sig.

– Vi har i laboratorieförsök sett hur P-piller förvandlar hanfiskar till ett mellanting mellan hane och hona som inte kan föröka sig, berättar Jonatan Klaminder.

Nu är deras ambition att ta forskningen till nästa nivå.

– Våra laboratorieförsök är en viktig varningssignal, men innan vi höjer larmnivån måste vi också först bevisa att läkemedelsrester även minskar fiskarnas överlevnad ute i naturen. Det är en svårare forskningsuppgift, konstaterar han.

Fiskejournalen har även tidigare rapporterar i ämnet:

Läkemedel hotar fiskar och sjöar

 

Relaterad nyhet från din region
35 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta