[/caption] " /> Belöning för amerikanska humrar | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Belöning för amerikanska humrar

För ett ovant öga kan det vara svårt att se skillnad på amerikansk och europeisk hummer. SLU har tagit fram ett dokment som hjälper dig. Klicka på länken i notisen.

Havsfiskelaboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Havs- och vattenmyndigheten går nu ut i en kampanj för att försöka stoppa den amerikanska hummern.
Vi betalar 500 kronor styck i belöning för humrar som laboratoriet får tillgång till och som misstänks vara amerikanska eller sjuka, säger Mats Ulmestrand på Havsfiskelaboratoriet.
Alla hummerfiskare uppmanas att via mobiltelefon rapportera in fångst av amerikansk hummer och sjuk hummer. Amerikansk hummer bedöms som en främmande art som hotar den biologiska mångfalden. I Sverige är det förbjudet att sumpa den, det vill säga förvara levande amerikansk hummer i kassar eller lådor i vattnet i väntan på försäljning.

Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, fick 2010 in en amerikansk hummer som fiskats upp i Gullmarsfjorden, under 2011 lämnades inga humrar in och under 2008 fick de in fyra stycken.
– Vi behöver hjälp från hummerfiskare för att få en bättre bild av läget, att veta var amerikanska humrar påträffas och hur deras hälsa är, säger Mats Ulmestrand.
Den amerikanska hummern kan vara bärare av flera smittsamma sjukdomar och parasiter som ännu inte finns i svenska vatten. Nordamerikanskt hummerfiske har lokalt drabbats hårt av flera dödliga sjukdomsutbrott. Bakteriesjukdomen gaffkemia kan vara ett stort problem i tankar där hummer förvaras innan export. I havet förekommer sjukdomen Shell disease som orsakar stora skador på skalet. Amerikansk hummer har också parasiter som kan äta upp hummerns ägg. Sådana parasiter sprids även till krabbor.
– Problemet liknar det vi idag har med den introducerade signalkräftan som är mindre känslig mot kräftpest och som sprider smittan till vatten där den inhemska flodkräftan finns. Flodkräftan blir då totalt utslagen, säger Erland Lettevall, expert på främmande arter på Havs- och vattenmyndigheten.
Havsfiskelaboratoriet betalar 500 kronor till den som fångar och överlämnar amerikansk hummer till dem. Premiären äger rum på måndag.
Här kan du läsa mer om kampanjen för att stoppa amerikansk hummer.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
Du kanske även gillar detta