Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Beslut att restaurera Ore älv

– Strömsträckor i vattendrag av den här storleken förmodligen är den mest påverkade och hotade miljötypen i Sverige, säger företrädare för Orsa kommun till Dt.se. (Foto: Börje Lindh)

Som vi tidigare rapporterat så signalerade ett flertal politiska partier i Orsa kommun en vilja att restaurera Ore älv. I slutat av januari fattade kommunfullmäktige ett enhälligt beslut. Älven skall återställas.
Dt.se skriver att kommunalrådet Marie Olsson aldrig i sin karriär mött så positivt gensvar för en motion.
– Fisketidningar har skrivit och berömt motionen och vi har fått positiva telefonsamtal och mejl från hela landet, ska hon enligt Dt.se ha sagt då hon och yrkade bifall till motionen.

Motionen avser sträckan nedanför kraftverket i Skattungbyn och ända ner till Orsasjön. I motionen skriver man att ”Ore älv är klassad som riksintresse för friluftsliv och turism. Det sägs också att strömsträckor i vattendrag av Ore älvs storlek förmodligen är den mest påverkade och hotade miljötypen i Sverige”.
Här kan du läsa en tidigare notis om Ore älv.
Vill du läsa artikeln i Dt.se klickar du här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
56 minuter sedan Sverige Anders Lundin
Svartmunnad smörbult, en hona och en hane. Foto: Jörgen Wiklund
Nya fisken – nu ska den både stoppas och nyttjas

Det är många som följer händelseutvecklingen kring fiskarten svartmunnad smörbult, med anledning av att den bland annat letar sig norrut längs Östersjöns kust. Forskare vid SLU ska nu ta fram en handlingsplan.

De ska nämligen ta fram kunskap som kan förhindra att den sprider sig till sötvatten – och kanske rentav blir till en resurs i stället.
”Invasiva arter är ett allvarlig hot mot biologisk mångfald och fisket. Svartmunnad smörbult är en invasiv fiskart som kommit med fartygstrafik från Svarta havet till Östersjön. Den innebär ett allvarligt hot mot våra inhemska arter genom sin höga reproduktionstakt, höga tålighet mot miljöfaktorer och framgångsrika konkurrens med andra bottenlevande arter”, konstaterar SLU i ett pressmeddelande.

Det är genom ett 4-årigt projekt som forskarna vill förena intressenters behov med ett vetenskapligt arbetssätt för att effektivt kunna tackla hotet som den invasiva svartmunnade smörbulten utgör. De ska också undersöka möjligheten att dra nytta av arten i kommersiellt fiske.

När effekterna är kartlagda kommer forskarna utveckla och testa nya metoder för att minska negativa effekter av den svartmunnade smörbulten, enligt pressmeddelandet. Läs mer här på SLU.

Du kanske även gillar detta