[/caption] " /> Älvräddarna: Beslut på fel grunder? | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Beslut på fel grunder?

För att kunna släppa mer vatten förbi Slussen har Stockholms stad begärt att få fylla igen djuphålorna belägna öster om Tunnelbanebron. (Foto: Rolf Nyström / www.rolfsbild.se )

Älvräddarna:
Stockholms stads ansökte nyligen om att få anlägga en ny slussanläggning och att få tappa mer vatten från Mälaren. Älvräddarna ställer sig positiva till den planerade fiskvandringsvägen i samband med byggnationen, men tycker att ansökan har för många felaktigheter.
När Stockholms stad vill bygga en ny slussanläggning vill man även bygga en fiskvandringsväg i anslutning till denna. Christer Borg är ordförande i organisationen Älvräddarna och han tycker inte att Stockholms stad spänner bågen tillräckligt.

– I enlighet med EU:s direktiv är en fiskvandringsväg ett absolut måste, men mer måste till. Det är inte förenligt med modernt miljötänkande att låta Stockholms stads bristfälliga ansökan ligga till grund för beslut.
Han menar att ansökan baserats på rena felaktigheter, att flertalet slutsatser har dragits utifrån klart undermåliga grunder och i vissa fall saknas någon som helst vetenskaplig grund.

Konsekvenser för djurlivet
För att kunna släppa mer vatten förbi Slussen har Stockholms stad begärt att få fylla igen djuphålorna belägna öster om Tunnelbanebron. Staden har dock låtit bli att beskriva vilka konsekvenser detta skulle få på det djurliv som är beroende av det kallare och mer syresatta vattnet i hålorna. På samma sätt är det med flertalet av ansökans delar rörande konsekvenser på djur och natur.
– Det saknas en fullständig studie av ekosystemet i Riddarfjärden vilket skulle kunna innebära att viktiga rester av den ursprungliga miljön hade kunnat gå förlorat, därför är en total översyn av ekosystemet ett absolut krav, säger Borg.
www.alvraddarna.se

 

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Försvarsmakten meddelar att de kommer att öka sin närvaro i skärgården.
Här ska sportfiskare se upp för militären!

Det är många som ska samsas om utrymmet i skärgården. Försvarsmakten meddelar nu att de kommer att öka sin närvaro i både Stockholms skärgård och områden utanför Göteborg, där det finns anledning för sportfiskare att hålla sig undan.

Enligt försvarmakten är orsaken till deras ökade närvaro att nya värnpliktiga behöver utbildas samt det ”försämrade” världsläget. Enligt försvarsmakten kan det faktiskt få motsatt effekt bland allmänheten att de ökar sin närvaro, alltså att ännu fler båtar åker ut.
– Det finns en okunskap och fritidsbåtar kommer för nära för att ta selfies, säger Rebecca Landberg, kapten i marinen, till SVT.

Här är områdena som gäller:
* Stockholms södra skärgård, främst Hårsfjärden, Mysingen och nordvart mot Dalarö, Långbälingssund, Järnholmssund och Gåsstensfjärden.
Stockholms mellersta skärgård, norr och syd om Björkö Kroksö, området runt Korsö, Träsköfjärden och området runt Lådna Låren.
Stockholms norra skärgård, området runt Söderarm.
Gryts och Valdemarsviks skärgård.
Karlskronas yttre redd.
*Göteborgs skärgård, främst mellan Björkö och Tistlarna.

Du kanske även gillar detta