Det är inte bara Östersjötorsken som kämpar för sin existens. Även torsken kring den norska huvudstaden är under stark press, och nu har det beslutats om torskförbud kring hela Oslofjorden. " /> Beslut: Stopp för allt torskfiske kring Oslofjorden | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

2 år sedan Sverige Anders Lundin
Ett isländskt företag ska ha mutat sig till fiskekvoter. Foto: Greenpeace
Beslut: Stopp för allt torskfiske kring Oslofjorden

Det är inte bara Östersjötorsken som kämpar för sin existens. Även torsken kring den norska huvudstaden är under stark press, och nu har det beslutats om torskförbud kring hela Oslofjorden.

Norska Fiskeridirektoratet försöker nu sprida budskapet om förbudet över hela Europa. Förbudet gäller innanför grunnlinjen från och med Telemark och till gränsen mot Sverige. Skulle någon råka fånga en torsk ändå, så uppmanas fångstmannen/kvinnan att kroka av den försiktigt återutsätta den i havet.

De nya direktiven gäller från och med 15 juni och under hela 2019, och omfattas av både sportfiskare och fritidsfiskare. Förhoppningen är att de nya reglerna ska bidra till att bygga upp torskbeståndet i Oslofjorden och längs Skagerrakkusten igen.

– Även vi som fiskar med spö och handsnöre ska vara vara med och ta ansvar när det är dåligt ställt med torskbestånden i Oslofjorden och Skagerrak. Vi fiskar på ett överskott som naturen producerar. När detta överskott inte finns, är det naturligt att vi avslutar fisket efter torsk. Vi uppmanar alla sportfiskare om att respektera fiskeförbudet, det tjänar både torsken och fiskarna på, säger Espen Farstad, som är informationschef vid Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Läs fler nyheter från Norge:

Norska kusten kokar av tobis – forskare förbryllade

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta