Just nu:
Annons

Nyheter

2 månader sedan Sverige Anders Lundin
Här vid Sommens utlopp ska det bli en ny fiskväg. Foto: Mats Andersson
Beslut taget: Sommen får fiskväg för 30 miljoner

Sommenöringen simmar förhoppningsvis mot bättre tider. Det står nämligen klart att det ska byggas ett fiskomlöp vid dammen i Laxberg, vid Sommens utlopp till Svartån.

Det hela är resultatet av ett 10 år långt projekt, med målet att bygga en modern fiskväg som ska fungera för alla arter, alltså en faunapassage. Projektet är ett samarbete mellan dammägaren Motala Ströms Samfällighetsförening (MSS), Länsstyrelsen, Boxholms Kommun, Sommens fiskevårdsområdesförening och Boxholm Skogar AB.

Det ska tilläggas att det redan finns en fiskväg i anslutning till dammen för att fisk ska kunna vandra mellan sjön och Svartån, men den är gammal och har visat sig ha en begränsad funktion, enligt ett pressmeddelande.

Kostnaden för kalaset beräknas bli cirka 30 miljoner kronor, varav bolagen står för ungefär hälften av investeringskostnaden. Resterande summa kommer från statliga medel och bidrag från organisationer som ingår i projektet.

Relaterad nyhet från din region
2 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Behöver det egentligen se ut så här? Foto: Älvräddarna
Forskare förespråkar ett förbud mot nolltappning

Att torrlagda älvsträckor gör ekologisk skada kommer knappast som en nyhet – men det är ett ämne som det inte har forskats speciellt mycket i. Nu visar färsk forskning att ett förbud mot nolltappning i vattenkraftverk kan ge stora miljönytta, utan att det behöver innebära stora förluster i vattenkraftsproduktion.

Åsa Widén, forskare. Foto: Umeå Universitet

Det är Åsa Widén vid Umeå universitet som gjort en djupdykning i torrfårornas problematik. I sitt doktorandprojekt har hon och hennes medarbetare bland annat studerat nolltappning per timme, samt vilka effekter minimitappningen förväntas få på vattenkraftsproduktionen.
Platsen var Umeälvens avrinningsområde, och omfattade alla kraftverk i Umeälven.

Deras resultat visar att om man skulle kunna införa ett förbud mot nolltappning i älven, skulle detta medföra bara 0,5 procent förlust av vattenkraftsproduktionen per år. Miljönyttan är samtidigt beräknad till 240 hektar av nyskapat och befintligt strömvattenhabitat.

– Vi visar att vattenkraftverken i Umeälven står helt stilla mellan 9–55 procent av tiden ett normalår, vilket också innebär att vattnet står helt stilla och forssträckor är torrlagda, säger hon i ett pressmeddelande.

 

Viktig pusselbit
Enligt henne har det aldrig publicerats forskningsresultat om nolltappning av kraftverk och konsekvenser av miljöåtgärder, där både kostnader och miljönytta kvantifierats.
– Våra resultat är viktiga för att kunna bevara biologisk mångfald i reglerade vattendrag och relevanta eftersom Sverige står inför en nationell omprövning av alla vattenkrafttillstånd där större krav på miljöhänsyn ska ställas.

Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta