Vad händer när två skyddsvärda arter ställs mot varandra? Jo, i ett aktuellt fall blev beslutet att skjuta den ena. Det handlar om den rödlistade uttern, som gick hårt mot ett lokalt bestånd av Siljansöring. " /> Beslut upprör: Skyddsjakt på öringdödande utter | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Beslutet om skyddsjakt på utter fick hård kritik från Naturskyddsföreningen.
Beslut upprör: Skyddsjakt på öringdödande utter

Vad händer när två skyddsvärda arter ställs mot varandra? Jo, i ett aktuellt fall blev beslutet att skjuta den ena. Det handlar om den rödlistade uttern, som gick hårt mot ett lokalt bestånd av Siljansöring.

Det var Länsstyrelsen i Dalarna som beviljade skyddsjakt på utter i Dalälven norr om Mora. Anledningen var att den återkommande fångade öring vid fiskfällan i Säs söder om Spjutmo kraftstation. Fiskfällan är ett sätt att arbeta med avelsmaterial och därmed stödja den hotade Siljansöringen. Dessutom genomför Sveriges Lantbruksuniversitet studier där vad gäller fiskvägar.

Beslutet om skyddsjakt upprör dock Naturskyddsföreningen.

– Uttern är en rödlistad art och att länsstyrelsen beviljat skyddsjakt på utter kom som en chock, säger Ulf Jernberg, ordförande för Naturskyddsföreningen i Mora, till Dala-Demokraten.

Jonas Nordström, vilthandläggare på Länsstyrelsen Dalarna, förklarar beslutet:

– När ingen annan lämplig lösning fanns och andra metoder provats utan resultat beviljade vi skyddsjakt trots att uttern tillhör en rödlistad art, säger han till Dala-Demokraten.

Sedan beslutet kom har det dock inte varit några problem med uttrar i Säs – trots att ingen utter har skjutits från Länsstyrelsen sida.

Läs mer om uttrar i Fiskejournalen:

Sällsynta synen – här mumsar uttern på en lax

Relaterad nyhet från din region
10 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Skarvbeståndet i Västra Götaland får reduceras genom skyddsjakt. Foto: Gettyimages
Fördubbling av antalet skarvbon – nu blir det jakt

Både Sportfiskarna och andra aktörer har slagit larm om skarvens tilltagande utbredning längs Västra Götalands kust. Nu kan det hela formuleras i siffror, där inventeringar visar att det skett en fördubbling av antalet skarvbon mellan 2012 och 2020.

Det är Sportfiskarna som basunerar ut resultaten från inventeringen, som SLU gjort tillsammans med erfarna ornitologer och ett flygföretag. Resultatet visar att antalet kolonier vuxit från 14 till 21, och att antalet bon vuxit från 3 000 till 6 000.
– Det kanske mest oroväckande är den stora spridningen av mellanskarv till vattendrag och inlandsvatten. Som ett av många exempel har Kungsbacka Sportfiskeklubb noterat upp till 20 jagande skarvar i Kungsbackaån och även mindre skarvgrupper som nu jagar i deras klubbsjöar flera mil inåt landet. Det är områden där vi aldrig dokumenterat skarv innan, säger Sportfiskarnas regionchef Markus Lundgren på deras hemsida.

De välkomnar också ett färskt beslut om att det nu ska tillåtas skyddsjakt på 3 000 skarvar i Västra Götalands kustvatten och kustmynnande vattendrag.
Det är Sportfiskarna själva som tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Sveriges Fiskares Producentorganisation beviljats tillstånd för skyddsjakt på skarv.

Jakten i vattendrag motiveras i beslutet med att utvandrande laxfisksmolt behöver skyddas. Tillståndet gäller till och med den 15 februari 2024 och innebär att maximalt 3 000 skarvar får fällas.
Här kan du läsa mer.

Du kanske även gillar detta