Just nu:
Annons

Nyheter

1 månad sedan Sverige Anders Lundin
Harrarna och öringarna i Sölvbacka strömmar simmar kanske mot en ljusare framtid.
Besluten som kan ge nytt liv till Sölvbacka strömmar

Striden om Sölvbacka strömmar i Bergs kommun är rikskänd, där planerna på ett vattenkraftverk stoppades genom en omröstning i riksdagen 1980. Nu kan det bli aktuellt med ännu ett skydd, nämligen genom ett nytt naturreservat mellan Storsjön och sjön Över-Grucken.

Det är Länsstyrelsen i Jämtland som vill bilda ett 156 hektar stort naturreservat sydost om Storsjö, i Ljungans vattensystem. Detta skulle innebära att återställningen av Sölvbacka strömmar efter flottningen kan fortsätta, och att det eventuellt ska planteras ut flodpärlmusslor.
I samband med ett bildande av ett naturreservat inkluderas även en skyddszon av skogsmark intill vattendraget, uppger Länstidningen.

Hur det blir med dammen som spärrar av fiskvandringen upp till Storsjön återstår ännu att se. Det har tidigare visats intresse från både dammägaren och andra aktörer för att bygga en fiskväg, men ett alternativ har också varit att diva ut dammen helt.
Möjligtvis kommer svaret genom den Nationella planen för miljöanpassning av vattenkraften, där Ljungan ligger tidigt i planen.

Relaterad nyhet från din region
20 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta