Här kommer ett glädjebesked för de som står bakom Mikael Frödin i kampen mot laxodlingsindustrin. Granskningsnämnden för Radio och TV friar SR P4 Uppland, som anmäldes av Norges Sjömatsråd efter en intervju med Mikael Frödin. " /> Beslutet klart: Radioinslag om Mikael Frödin fälls inte | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

1 år sedan Sverige Anders Lundin
Mikael Frödin vid tillfället då han filmade laxodlingar utanför Alta, vilket han blev anmäld för.
Beslutet klart: Radioinslag om Mikael Frödin fälls inte

Här kommer ett glädjebesked för de som står bakom Mikael Frödin i kampen mot laxodlingsindustrin. Granskningsnämnden för Radio och TV friar SR P4 Uppland, som anmäldes av Norges Sjömatsråd efter en intervju med Mikael Frödin.

Det var 12 februari som programmet ” Morgon i P4 Uppland” intervjuade Mikael Frödin med anledning av dennes uppmärksammade kamp mot laxodlingsindustrin. Frödin gjorde bland annat uttalandet att ”Den norska odlingslaxen är det giftigaste livsmedlet som finns i butiken”.

Norges Sjömatsråd reagerade starkt och menade att Frödin fick komma med grova och osanna påståenden, och att dessa fick stå oemotsagda. Även dagen efter, 13 februari, diskuterades odlad lax i programmet, då Frödin och Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket, debatterade ämnet. Även där ansåg Norges Sjömatsråd att programmet inte agerat opartiskt, och att Livsmedelsverket inte var rätt part för att kommentera anklagelserna från Frödin.

Granskningsnämnden anser dock inte att Norges sjömatråd var en sådan klart utpekad part för vilken programföretaget har en skyldighet att ge tillfälle till bemötande.

I beslutet står det:

”Inslagen strider därför inte mot kravet på opartiskhet i den delen. Nämnden konstaterar emellertid att Mikael Frödin i inslagen riktade långtgående anklagelser mot den norska laxindustrin, kritik som knappast kan ha varit oförutsedd av programföretaget. Enligt nämndens mening balanserade dock programledaren i tillräcklig grad den kritik som Mikael Frödin förde fram i inslaget den 12 februari, och toxikologen från Livsmedelsverket den kritik som Mikael Frödin förde fram i inslaget dagen efter. Inslagen strider därför inte heller i detta avseende mot opartiskhetskravet”.

Hela beslutet hittar du här!

Mikael Frödin glädjs över Granskningsnämndens beslut, och hans kommentar till Fiskejournalen direkt efter beskedet är:

– Att det är bra att näringen inte kan styra media i Sverige som de i mångt och mycket gör i Norge. Att belysningen av den miljövidriga odlingsnäringen måste trappas upp för att styra om den till ekologiskt långsiktigt bärkraftiga villkor, och det innan vildlaxresursen är helt utrotad.

Läs om rättegången mot Mikael Frödin:

Siffror vid Frödin-rättegången: 53 miljoner laxar dog i kassar

 

Relaterad nyhet från din region
12 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta