Nu finns även havsfiskar med i Fisknyckeln. (Foto: Sportfiskarna) Nu finns även havsfiskar med i Fisknyckeln. (Foto: Sportfiskarna)[/caption] " /> Bli en fena på fiskarter | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Bli en fena på fiskarter
Nu finns även havsfiskar med i Fisknyckeln. (Foto: Sportfiskarna)

Nu finns även havsfiskar med i Fisknyckeln. (Foto: Sportfiskarna)

Sportfiskarna: Missa inte Fisknyckeln – gratisappen med alla svenska fiskarter. Lär dig hur fiskarna lever och ser ut och få hjälp att ta reda på vad du fått på kroken.
Sportfiskarna har i samarbete med Svenska artprojektet och Nationalnyckeln tagit fram appen med alla kända fiskarter från svenska vatten.
– Fisknyckeln passar alla. För nybörjaren är den perfekt när det nappar i sommar. Men även vana fiskare kan lära sig nya saker om både vanliga och ovanliga fiskar. Med appen i telefonen har du alltid ett eget fisklexikon tillgängligt, säger Markus Lundgren från Sportfiskarna.
Fisknyckeln innehåller detaljerade beskrivningar och bilder av cirka 240 fiskarter som påträffats i svenska vatten. Med en funktion i appen kan man också genom att svara på frågor om fiskens utseende få hjälp att identifiera fisk.

Kunskapen om fiskarter är dålig. För några år sedan gjorde Sportfiskarna en studie där man lät barn och ungdomar försöka identifiera vanliga fiskarter som mört och öring. Resultaten var nedslående, däremot var de ungdomar som deltog i studien bra på att känna igen vanliga fåglar och växter.
– Livet under ytan är dolt och hamnar nog ibland i skymundan även i skolundervisningen. Samtidigt är hoten idag många mot vattenmiljöerna. Vi tror att grunden för att vilja värna om livet under ytan är att först lära känna det, säger Markus Lundgren.
I sommar kommer hundratusentals svenskar att fiska på semestern och många barn och ungdomar få sitt livs första napp. Fiske är en av Sveriges populäraste fritidsysselsättningar.
– Att prova på fiske är det bästa sättet att väcka intresse för livet under ytan. Appen är ett bra komplement för alla vetgiriga semesterfiskare i sommar, avslutar Markus Lundgren.
Fisknyckeln finns tillgänglig via AppStore och Google play. Appen är gratis att ladda ner.

Fisknyckeln har utvecklats i samarbete mellan experter från Sportfiskarna och ArtDatabanken. Alla bilder kommer från Nationalnyckelns volymer Ryggsträngsdjur: Strålfeniga fiskar och Ryggsträngsdjur: Lansettfiskar–broskfiskar. Sedan tidigare har en uppskattad version med endast sötvattensarter funnits.

Relaterad nyhet från din region
16 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta