mortfadderApoteket Hjärtat startar nu en kampanj för att skaffa mörtfaddrar. Det handlar om att få folk att lämna in sina gamla mediciner – så att de inte hamnar i vattnet. " /> Bli mörtfadder | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Bli mörtfadder

mortfadderApoteket Hjärtat startar nu en kampanj för att skaffa mörtfaddrar. Det handlar om att få folk att lämna in sina gamla mediciner – så att de inte hamnar i vattnet.
Läkemedelsrester som går ut i vattnet via våra avloppssystem är ett hot mot fiskarna och ekosystemet. Hormonpreparat, nikotinplåster, smärtstillande eller antidepressiva medel har också effekter på fiskar. Bland annat hittar man allt oftare tvåkönade fiskar.
Genom att lägga sina gamla mediciner i en genomskinlig påse och lämna in dem hos apoteken, undviker vi att mer giftiga ämnen kommer ut i våra vatten. Apoteken tar hand om medicinerna genom att förbränna dem och rena rökgaserna.
Fiskejournalen har tidigare rapporterat om medicinresters påverkan på lax och abborre.
Abborre
Lax
Mer om kampanjen

 

 

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta