Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Maria Ålander
Bly är giftigt för alla djur och människor.
Blydiskussionen fortsätter

De senaste veckorna har ett blyförbud för fritidsfiske diskuterats. Bakgrunden till debatten är att ett antal svanar runt Djurgården konstaterats ha dött av blyförgiftning.
En teori som lanserats är att svanarna kan ha fått i sig bly från blyhagel eller fiskesänken. Samtidigt som bly är giftigt har belastningen avtagit kraftigt sedan bly fasades ut som tillsats i bensin och inom exempelvis sportfisket tas allt fler miljövänliga alternativ fram, bland annat i form av stål, kalkfyllda stålhylsor, volfram och det volframhaltiga mineralet tungsten.

Sport- och yrkesfisket måste ta ansvar
Sportfiskarna menar att sportfisket måste ta sitt ansvar och hjälpa till att miljöanpassa sin egen verksamhet. De menar dock att sammantaget är sportfiskets miljöpåverkan sannolikt väldigt liten och utgår från att yrkesfiskets användning av blyförtyngda redskap också kommer innefattas i diskussionen om blyförbud för fritidsfiske.
Statssekreterare Göran Enander (MP) på Miljödepartementet säger att ett nationellt förbud mot blysänken utreds, och kan komma inom två år.
Läs hela artikeln på Sportfiskarna.

Maria Ålander

 

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
De som efterlyst strängare regler för yrkesfiske i Östersjön vädrar nu morgonluft. Foto: Krisztian Tabori
Partier överens – hopp om kursändring för yrkesfiske

Tunga förslag inger nu hopp om kursändring för yrkesfisket. Redan för en månad sedan beslutade regeringen om 2021 års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehöll flera uppdrag för att förbättra havsmiljön och reglera yrkesfisket. Nu kommer även Miljömålsberedningen med förslag i samma riktning.

Den 22 december beslutade regeringen att ge Havs- och vattenmyndigheten flera uppdrag genom sitt så kallade regleringsbrev.
Det innehöll bland annat kapitel om att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön, och att myndigheten fick uppdraget att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. De ska också göra det enklare att kontrollera att fartygen rapporterar bifångster, exempelvis av tumlare. Myndigheten ska även redovisa hur förvaltningen av ål genomförs så att skyddet av beståndet prioriteras. Hela regleringsbrevet kan du läsa här.

Nu har även Miljömålsberedningen lämnat sitt betänkande som pekar i samma riktning. I dokumentet som lämnats över till regeringen finns det bland annat förslag om en havsmiljölag, 30 procent skyddade marina områden och utredning av det pelagiska fisket och trålgränsen.

Alla partier överens
Fiskejournalen har pratat med Vänsterpartiets representant i Miljömålsberedningen, Elin Segerlind, och hon är hoppfull om att flera förslag ska bli skarpa beslut.

– Jag är nöjd med att vi kom så här långt. Det är egentligen fantastiskt att 8 partier som har grundläggande olika syn på naturen och människans förhållande till den kom överens om det ett så pass omfattande underlag med så många förslag, säger hon.

Hon välkomnar i synnerhet förslaget om en havsmiljölag.
– Regeringen kommer utifrån den behöva lägga fram förslag för förbättringar och åtgärder varje år till riksdagen i en proposition. Personligen tycker jag också att det är bra med ett förslag om att HaV ska bedöma påverkan från det storskaliga pelagiska fisket, som trålning utomskärs, av bland annat sill och strömming. Det är också bra att de ska ta fram ett underlag för beslut om eventuella bevarandeåtgärder som exempelvis utflyttning av trålgränsen, säger Elin Segerlind.

Här kan du läsa mer om alla förslag i Miljömålsberedningens betänkande.

Du kanske även gillar detta