Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige nicander
Bonito äger!

De senaste månaderna har det kommit täta rapporter om att det funnits atlantisk bonito i våra vatten. För bara några dagar sedan kunde vi visa bild på en sportfiskefångad hallandsbonito. Så vi kopplade på trailerbåten och drog till Halland för att undersöka saken närmare.
Till vår stora förvåning såg vi jagande bonito nästan direkt vi kom ut. Stora rovfiskstim jagade sill men en intensitet vi sällan skådat här i norr. Vattnet formligen exploderade när hundratals bonito sprängde genom sillstimmen. Dagens första fiskkontakt resulterade i chock. När jag själv drillade mitt livs första bonito tänkte jag att att ingen fisk jag drillat i skandinaviska vatten kan mäta sig med boniton i styrka och uthållighet.
Vi fiskade med vobbler och klassiska skeddrag som vi både kastade och trollade i högt tempo. Säkert går det att utveckla teknikerna och vi diskuterade både popper och flugfiske som tänkbara metoder när man fiskar på fisk man ser. Viktigast är nog att man fiskar med beten som imiterar en sill eller tobis och att man fiskar FORT. Den atlantiska boniton, eller ryggstrimmig pelamid som den också kallas, är en drömfisk. Skulle den välja att bli bofast skulle den berika vår havsfiskekultur enormt. För en sak kan man konstatera efter att ha känt hugg och rusningar från en bonito – den här fisken äger.

Finfrämmande - atlantisk bonito sportfiskad i svenska vatten. (Foto: Anders Nicander)

Finfrämmande - atlantisk bonito sportfiskad i svenska vatten. (Foto: Anders Nicander)

Anders Nicander

Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta