Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Boniton övervintrar

Enligt knapphändiga uppgifter har det fångats bonito i Norge nu i vinter. En av fiskarna ska ha burit rom.
Rykten om bonitofångster i skandinaviska vatten har hörts av och till sedan i somras. Alla mins väl uppståndelsen kring de svenska bonitofångsterna som gjordes utanför Bua i augusti. I de norska sörlandsfjordarna och utanför Hirtshals på Danmarks nordvästra kust finns väldokumenterade fångster. Men att denna exotiska fisk skulle övervintra, och kanske till och med leka, i våra vatten har för de allra flesta tyckts helt orimligt. Kan det vara så fantastiskt att denna eminenta sportfisk är på väg att etablera sig här hos oss?
Anders Nicander

Är boniton på väg att etablera sig på våra breddgrader? (Foto: Anders Nicander)


Relaterad nyhet från din region
8 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta