Just nu:
Annons

Nyheter

11 år sedan Sverige Fiskejournalen
Bra med lax i Simris

Förhoppningarna är höga inför Simrishamnsträffen i trolling lördag-söndag. Om nu bara vädergudarna kan hålla sig i skinnet…
Simrishamnsträffen börjar få så många år på nacken att den numera kan kallas för en tradition. Efter det fina resultatet i Trolling Master Bornholm och bra fångster utanför Simrishamn den senaste veckan är förhoppningarna om bra fiske högt ställda.
Det som kan sätta streck i räkningen är vädret. Prognoserna säger att helgen ska inledas med ett rejält blåsväder, men sedan ska vinden mojna efterhand – och om inte annat lär det kunna bli fiske på söndagen.
Den som vill veta mera detaljer om Simrishamnsträffen – och eventuellt anmäla sig – kan kolla närmare på Simrishamns Trollings hemsida.
Svenne Andersson

å här fina resultat har en del fiskare kunnat visa upp i Simrishamn de senaste dagarna. (Foto: Jan Ljunggren)

å här fina resultat har en del fiskare kunnat visa upp i Simrishamn de senaste dagarna. (Foto: Jan Ljunggren)

Mest läst
Relaterad nyhet från din region
17 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta