Kanske kan en fisketur i Öresund vara en bra start på sommaren? Kanske kan en fisketur i Öresund vara en bra start på sommaren?[/caption] " /> Bra sommarfiske i Öresund | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

7 år sedan Sverige Morgan Fihn
Bra sommarfiske i Öresund
Kanske kan en fisketur i Öresund vara en bra start på sommaren?

Kanske kan en fisketur i Öresund vara en bra start på sommaren?

Öresund är ett av de få ställen i Sverige där havet fortfarande lever och är fullt av fisk. Just nu är det massor av torsk i sundet och en tur ut på havet kan vara den perfekta starten på fiskesommaren.
Torskar, plattfisk, marulk, havskatt, kolja – variationen i havet är stor och Öresund hyser hela 120 olika fiskarter. Men det är inte bara en hög biologisk mångfald i sundet, utan fiskpopulationerna har dessutom mycket högre produktivitet här än i Östersjön och Skagerrak. Detta förklaras av det trålningsförbud som rått sedan 1930-talet.
– Våra fiskegäster har sammanlagt fått över 40 olika arter och det kommer även upp en del riktigt stora fiskar. Största torsken i år vägde 14,5 kilo, säger Niklas Nielsen som driver ett turbåtsföretag med båtar som går från Helsingborg.

– Dessutom är det en förmån att få jobba i ett friskt hav där fiskegästerna med gott samvete kan ta med en torsk hem till middag,

Enkelt att havsfiska
Med utbudet av turbåtar runt sundet, är det en relativ enkel match för de flesta att få en sportfiskeupplevelse på havet. Medan den vane sportfiskaren väljer att meta efter olika arter så väljer ofta nybörjaren fiska med pilk efter torsk, sill och makrill. Har man ingen egen utrustning, finns det att hyra ombord.
– Senaste veckorna har både vädret och fisket varit toppen, säger Niklas Nielsen.
– Förra veckan tog en gäst en torsk på över tio kilo och merparten av torsken låg på mellan 3 och 5 kilo.
Maria Ålander

Relaterad nyhet från din region
3 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta