Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige nicander
Bratten Natura-2000

Länsstyrelsen i Västra Götaland vill göra det unika, och i sportfiskekretsar riksbekanta, Brattenområdet långt ute i Skagerrak till Natura-2000 område. I de raviner där trålarna inte kommit åt att radera ut allt liv finns bland annat 32 rödlistade arter.
Bratten är sedan länge känt som ett av våra allra hetaste marina sportfiskeområden. Området är svårtillgängligt för de flesta för att det ligger långt ute till havs och man fiskar på mycket stora djup. Varje år fångas lubbar och långor i fantastisk storlek på Bratten.
Det flesta av områdets unika bottnar har slagits och slitits sönder av bottentrålar, men om Länsstyrelsens förslag blir verklighet skulle ett av våra mest skyddsvärda marina områden var räddat från förstörelse. Natura-2000 är EU:s nätverk av områden för värdefull natur.
Anders Nicander

Långt i väster ligger det unika Brattenområdet som Länsstyrelsen vill skydda. (Foto: Anders Nicander)

Relaterad nyhet från din region
7 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta