[/caption] " /> Buller stör parningen | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Buller stör parningen

För mycket buller under ytan kan störa kommunikationen mellan artfränder. (Foto: Morgan Fihn)

Fiskarna behöver höra varandra för att komma överens om hur de ska göra för att föra släktet vidare. Därför kan undervattensbuller störa parningen och minska återväxten.
I takt med industrialiseringen har bullret ökat, inte bara på land, utan även under vattnet. Fartyg bullrar, byggverksamhet bullrar och de allt fler fritidsbåtarna för ett herrans liv i kustnära vatten.
Det här ställer till problem för de vattenlevande djuren, både däggdjur och fiskar. Via naturfilmer har vi fått lära oss vilket sofistikerat signalsystem valar har, men även att fiskar ger ifrån sig ljud och kommunicerar. En kommunikation som kan störas allvarligt av buller.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV satsar elva miljoner kronor på två projekt som ska mäta bullernivån i havet. Man ska mäta både i Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Projektet är internationellt och innefattar deltagande från Sverige, Finland, Estland, Litauen, Polen, Danmark och Tyskland.
Svenne Andersson

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta