Just nu:
Annons

Nyheter

9 år sedan Sverige Morgan Fihn
Buttorp åter hotat av vattenkraft

Ett massivt fiskevårdsarbete kan spolieras om ett vattenkraftverket vid Buttorp blir verklighet.

I mars 2011 drog Buttorps Kraft tillbaka sin ansökan om att anlägga vattenkraft i Buttorp Strömmar i Ätran. Ärendet skulle tas upp i Miljödomstolen som då övervägde att avslå ansökan. Nu är Buttorps Kraft på gång igen med en ny ansökan.
Under ett par års tid har fiskevårdsområdena längs med Ätran i samverkan med kommunen, markägare och sportfiskare arbetat med att restaurera Ätranöringens lekplatser. Flera ton lekgrus har lagts ut i biflöden samt i Ätrans huvudfåra för att förbättra förutsättningarna för reproduktion. Elfisken som är gjorda 2011 visar att öringbeståndet ökat från föregående år. Ambitionen är att i första hand rädda Ätranöringen och på sikt kunna erbjuda ett fint sportfiske i en fantastiskt fin miljö.
Nu hotas strömmarna och öringen återigen av giriga vattenkraftsplaner. Den 9 februari klockan 19.00  hålls ett samrådsmöte i medborgarhuset i Sexdrega där Buttorps Kraft kommer att redogöra för planerna.
Paul Svensson

Relaterad nyhet från din region
4 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nu kan öringar leta sig upp till nya lekplatser i Hargsån. Foto: Jon Sailer
Det är vår – släpp fiskarna och bäckarna loss!

Fiskevården är på frammarsch i Sverige. Såklart måste vi berätta om detta glädjeämne från Uppland, där Hargsån släpps fri efter 350 år i bojor.

Rubriken är en association till den svenska filmklassikern ”Släpp fångarne loss – det är vår!”.  Och nog förtjänade Hargsån att släppas loss efter så många århundranden. Ån har varit torrlagd i 350 år, ända sedan bruket vid Nerhammaren anlades.
Det 182 meter långa omlöp som nu öppnats kommer att ge lekvandrande fisk tillgänglighet till ett helt åsystem, med över 40 hektar våtmark och flera kilometrar med skogsbäckar.

Det är Upplandsstiftelsen som tillsammans med Sportfiskarna och Hargs bruk lyckats ro projektet i hamn.
Direkt efter färdigt arbete sågs havsöring gå upp och leka på de nyanlagda lekbottnarna. Dessutom noterades den rödlistade arten nejonöga som nu får bättre chans att klara sig, rapporterar Upplandsstiftelsen på sin hemsida. Här kan du även se ett filmklipp från SVT om händelsen!

Du kanske även gillar detta