[/caption] " /> Bygger kraftverk utan tillstånd | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

8 år sedan Sverige Morgan Fihn
Bygger kraftverk utan tillstånd

En privatperson bygger ett vattenkraftverk i Flian helt utan tillstånd. (Foto: Margaretha Setterberg/Limnia)

Länsstyrelsen fick den 10 september ett anonymt brev som påpekade att ett illegalt kraftverksbygge pågick i ån Flian, Västra Götaland. Efter att man gjort kontroll på plats anmäls nu fastighetsägaren för brott mot miljöbalken.
Förutom länsstyrelsen fick även Älvräddarnas ordförande Christer Borg ett anonymt brev med samma budskap. Fastighetsägaren, en privatperson, har startat byggnation av ett vattenkraftverk helt utan prövning och tillstånd.
– Ärendet påminner mycket om Strane å förra året. Killen har inte sökt någonting, han bara bygger, säger Borg.
Även Älvräddarna anmäler fastighetsägaren för miljöbrott. Så här skriver man bland annat i sin anmälan.
”Enligt den anonyma uppgiftslämnaren skulle personen ha sprängt bort ett gammalt kraftverk på platsen, sprängt sig ner fyra meter i utloppskanalen, två meter i inloppskanalen och därtill breddat ån med två meter på plats i närheten. Därtill har man avlett vattnet från sin huvudfåra, som vi förstår det när fångdamm anlades, varvid ån i över 100 meters längd varit tvungen att leta sig ett nytt lopp, där den aldrig tidigare runnit.”
Älvräddarna menar att riskerna att miljön tagit skada är överhängande. Ån Flian är utpekat som nationellt särskilt värdefullt vattendrag.
Här kan du läsa om ärendet Strane å.
Vill du veta mer om vattenkraft? Läs här.
Morgan Fihn

Relaterad nyhet från din region
14 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Länsstyrelser och kommuner kan få ett ökat ansvar för vattenförvaltning. Foto: Anders Lundin
Bättre vatten från fjäll till kust med "Blå plan"

Länsstyrelser och kommuner kan få ett större ansvar för landets vattenplanering, från fjäll till kust. Syftet är att genom bättre förvaltning höja kvalitén på våra vatten, och satsningen går under namnet ”Blå plan”.

Konceptet med en ”Blå plan” är att länsstyrelser och kommuner ska ta ett helhetsgrepp på hela avrinningsområdet, även de delar som passerar länets eller kommunens gränser. Bakom förslaget ligger Vattenmyndigheterna, som poängterar att det som pågår uppströms påverkar tillståndet i vattnet nedströms.
– Åtgärdsförslaget innebär att kommuner och länsstyrelser ska göra en förvaltningsövergripande vattenplanering med en helhetssyn utifrån hur hela avrinningsområdet mår, säger Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör i ett pressmeddelande.

Det framgår inte direkt hur sportfiske och annan rekreation ska vägas in i planeringen, men planen är att enklare kunna sätta in rätt åtgärd på rätt plats, vilket i förlängningen sparar pengar.
Fokus ska vara på vattenförekomster där vattnet kräver åtgärder för att få en god kvalitet. I sin planering ska även myndigheterna titta på hur vattnet påverkas av ett förändrat klimat.
Här kan du läsa mer om den ”Blå planen”.

Du kanske även gillar detta