Det går att få både el och fisk från ett rinnande vattendrag. Här ett av Tranås omlöp i Åsvallehult.[/caption] " /> Byt till Sveriges fiskvänligaste el | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Mathias Arnham
Byt till Sveriges fiskvänligaste el
Det går att få både el och fisk från ett rinnande vattendrag. Här ett av Tranås omlöp i Åsvallehult.

Det går att få både el och fisk från ett rinnande vattendrag. Här ett av Tranås omlöp i Åsvallehult.

Finns det något elbolag som bryr sig om miljön på riktigt? Efter noggrant grävande, hittade Fiskejournalen och Älvräddarna ”Tranås energi” som tar hänsyn till fiskarna och bygger fiskvägar frilvilligt. Möt dem på Fiskekryssningen!
Passa på att förena nytta med nöje under Fiskekryssningen och byt elavtal. I mässan finns Tranås Energi på plats. De svarar på frågor och diskuterar grön el. Har du dessutom med dig ditt anläggnings-id, områdes-id, årsförbrukning och eventuell bindningstid hos ditt nuvarande bolag, så kan du teckna nytt elavtal direkt på plats i Tranås monter. Kanske kan du angöra hamnen på lördag kväll med ett lite grönare samvete?

Boka fiskekryssningen på 08-666 33 33

Relaterad nyhet från din region
15 timmar sedan Sverige Anders Lundin
En rad faktorer ligger bakom nedgången av gäddor i Göta älv och Nordre älv. Foto: Anders Lundin
Kris för populära gäddvatten – knappt någon föryngring

Göta älv i Ale kommun och Nordre älv inom Göteborgs stad har varit två populära gäddvatten för sportfiskare. Men frågan är hur länge till? En yngelinventering som Sportfiskarna genomfört visar på mycket låga tätheter av gäddyngel.

Det var på uppdrag av Göteborgs stad och Alefiskarna som Sportfiskarna inventerat gäddyngel i de båda älvarna. Bakgrunden var att gäddfisket har försämrats kraftigt under de senaste åren, och en teori är att föryngringen av gäddor inte fungerar tillfredsställande.

Inventeringen bekräftar just detta. I Nordre älv fångades endast två gäddyngel, båda strax nedströms Nordreälvsbron.
Här pekas flera faktorer ut som bidragande, exempelvis brist på bra lekområden, onaturlig vattenreglering, predation av spigg på gäddyngel samt predation av säl på vuxen gädda.

I Göta älv fångades 10 gäddyngel i det undersökta området.

De största hoten mot gäddbeståndet där anses, enligt Sportfiskarna, vara den onaturliga vattenregleringen, den tunga båttrafiken i älven samt predation från säl på vuxna och lekmogna gäddor.
Läs mer här!

Du kanske även gillar detta