Det går att få både el och fisk från ett rinnande vattendrag. Här ett av Tranås omlöp i Åsvallehult.[/caption] " /> Byt till Sveriges fiskvänligaste el | Fiskejournalen
Just nu:
Annons

Nyheter

6 år sedan Sverige Mathias Arnham
Byt till Sveriges fiskvänligaste el
Det går att få både el och fisk från ett rinnande vattendrag. Här ett av Tranås omlöp i Åsvallehult.

Det går att få både el och fisk från ett rinnande vattendrag. Här ett av Tranås omlöp i Åsvallehult.

Finns det något elbolag som bryr sig om miljön på riktigt? Efter noggrant grävande, hittade Fiskejournalen och Älvräddarna ”Tranås energi” som tar hänsyn till fiskarna och bygger fiskvägar frilvilligt. Möt dem på Fiskekryssningen!
Passa på att förena nytta med nöje under Fiskekryssningen och byt elavtal. I mässan finns Tranås Energi på plats. De svarar på frågor och diskuterar grön el. Har du dessutom med dig ditt anläggnings-id, områdes-id, årsförbrukning och eventuell bindningstid hos ditt nuvarande bolag, så kan du teckna nytt elavtal direkt på plats i Tranås monter. Kanske kan du angöra hamnen på lördag kväll med ett lite grönare samvete?

Boka fiskekryssningen på 08-666 33 33

Relaterad nyhet från din region
13 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Ta hand om fisken – sök LOVA-bidrag! Foto: Anders Lundin
Dags att vårda fisken – så här söker du pengar!

Intresset för sportfiske växer – och därmed också intresset för fiskbestånden. Vi påminner nu om LOVA-bidraget, som alla föreningar och kommuner kan söka för att skapa bättre förutsättningar för sportfiske.

LOVA är Havs- och vattenmyndighetens satsning som ska gå till lokal vattenvård över hela landet. Har du ett projekt på gång så är det dags att söka pengar nu, eftersom ansökningstiden går ut i slutet av januari.

I flera län finns det många vattenmiljöer som i dag inte uppnår miljökvalitetsnormerna om god ekologisk status, och länsstyrelsen vill nu ha hjälp att sprida budskapet om LOVA.

Det är du som jobbar på kommun eller är medlem i en ideell förening som kan söka bidrag för lokala vattenvårdsprojekt som bidrar till att uppnå god status. Till exempel kan projektet syfta till att åtgärda vandringshinder, återställa flottledsrensade vattendrag eller anlägga lekbottnar för fisk.

Från och med 2018 finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av arbetet med övergödning. Du kan söka i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen.

Läs mer om LOVA här!

Du kanske även gillar detta