Just nu:
Annons

Nyheter

10 år sedan Sverige Fiskejournalen
Chans för Säveå-laxen

Kanske kan laxen i Säveån få chansen att vandra förbi Hedefors kraftverk. Miljööverdomstolen har nämligen lämnat prövningstillstånd – vilket innebär att det kan bli en fiskvandringsväg.
Västerhavslaxen kan vandra i Säveån upp till Lerum, där Hedefors kraftstation spärrar vägen, alldeles vid Fiskejournalens redaktion. Kraftstationen ägs delvis av Lerums kommun, som gjorde en kovändning i frågan och plötsligt sa nej till fiskväg när frågan behandlades i miljödomstolen. Men nu har alltså Miljööverdomstolen beviljat prövningstillstånd.
– Det betyder att Kammarkollegiet och Sportfiskarna kan driva frågan vidare. Länsstyrelsen blev avvisade, eftersom den ansågs vara part i målet, men blir troligen kallad till Miljööverdomstolen, säger Christer Borg på Älvräddarna.
Jan Gustavsson, på länsstyrelsen i Västra Götaland kommenterar:

– Alldeles lysande att det blev av. Särskilt intressant är vilket tidsperspektiv Miljööverdomstolen har. Det är väldigt angeläget att kunna dra nytta av de EU-pengar och annan finansiering som vi fått fram för att stödja projektet.
Svenne Andersson

En nöjd Christer Borg konstaterar att Miljööverdomstolen nu vill pröva frågan om Hedefors kraftstation. (Foto: Martin Falklind)


Relaterad nyhet från din region
19 timmar sedan Sverige Anders Lundin
Nors – bra föda för rovfiskar. Foto: Länsstyrelsen
Se där – plötsligt påträffades nors i Försjön

Försjön i Eksjö kommun är ett populärt sportfiskevatten, där det genom årens lopp satts ut flera olika arter med syftet att stärka bestånden. Nu har det för första gången i modern tid påträffats nors i sjön.

Redan på 1800-talet sattes det ut röding och gös i Försjön, och senare skedde även stödutsättning av gädda och sik. En nyligen publicerad undersökning om fiskbeståndet i Försjön visar att det domineras av abborre, men för första gången i modern tid konstateras det finnas nors i sjön. Arten sattes ut redan 1905, men har alltså inte påträffats där på senare tid.

Förutom fisk fångades även signalkräftor. I bottensatta nät fångades mycket få individer medan fångstvikten var normal jämfört med sjöar av liknande storlek och djup på höglandet, rapporterar länsstyrelsen i Jönköping. Resultatet från provfisket visar att sjöns ekologiska status med avseende på fisk är god.

– Att det fångades få fiskar var väntat och är en följd av Försjöns karga och näringsfattiga karaktär. Däremot medför den rika förekomsten av nors och signalkräftor bra förutsättningar för sjöns fina bestånd av abborre, säger Rasmus Linderfalk, fiskerikonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Du kanske även gillar detta